Ingrid Logn Indre
-1623?

>
       
   

Ingrid Logn Indre. Død omkring 1623 på Logn Indre, Løken, Høland (AK).
Gift Hans Logn Indre. Gårdbruker.
Død omkring 1616 på Logn Indre, Løken, Høland (AK).
Asbjør Hansdatter Logn Indre.

Biografi - Biography

Død omkring 1623 på Logn Indre, Løken, Høland (AK).

Levde 1575.
Levde 1618 på Logn Indre, Løken, Høland (AK).
    I et Innlegg i Digitalarkivets «Brukarforum», datert Oslo 19.10.2005 skriver Sten Høyendahl bl. a.:
«At Asbjørg Hansdatter på Ereng i Askim er datter av Hans på Indre Logn (død ca 1616) og Ingrid (død ca 1623) framgår indirekte av et diplom (domskjennelse) av 6. april 1622, Oslo bispestol, Høland prestearkiv. Ingrid Logn var da innstevnet med sine medarvinger til tinget for ødegården Bøler i Høland, og medarvingene var Mathis Ereng i Askim og Gudmund Rud i Aurskog.»

    Ingrid og Hans hadde følgende barn (minst):
Christopher, senere til Lokshaug i Aurskog, gift med Randi.
Anders, gift med Aase, død ca. 1660.
Asbjør, gift med I. Gulbrand Hallesen Botner, II. Mattis Rolfsen Eidareng i Askim.
Aslaug (?), gift med Gudmund Bjørnsen Rud i Aurskog.

    "
Landskatt Martini 1618, Nedre Rommerike fogderi, Høland prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 49, legg 1, litra H, bilde 12).

    I 1618 har Ingrid overtatt gården:
«Jnngerij Lung Er eigendis
    udj Lung - Thunge 1 pund.
    udj Birckeflotenn - Thunge ½ pund.
    udj Lougsou i Uhrschoug - Thunge ½ pund.
    udj Annderud - Thunge 3 Lispund.
Beløffuer thillsammen hendis Jnndkombst - Thunge 2 pund 3 lispund -
    Er thillsammen 6 dr. 1½ ort 6 sk.
Deraff thillkomme Kong: Maiets: Dennd fierde partt som Ehr Penndinge 1½ dr. ...»

    I 1622 hadde hun tilbake 1 pund i «Loung» og ½ pund i «Bergeflottenn».

    Ingrid er oppført som leilending i 1623. 1

 

  1. Diplom (domskjennelse) av 6. april 1622, Oslo bispestol, Høland prestearkiv. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533-534, 584.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26