Halle Gulbrandsen Kjeserud Vestre
-1658?
Gårdbruker, lagrettemann.

>
ff
Halle Torchildsen Botner. Født omkring 1500.
fm
Giøa Mogensdatter.
mf
Hans Logn Indre. Død omkring 1616 på Logn Indre, Løken, Høland (AK). Gårdbruker.
mm
Ingrid Logn Indre. Død omkring 1623 på Logn Indre, Løken, Høland (AK).
f
Gulbrand Hallesen Botner. Død omkring 1613 på Botner, Løken, Høland (AK). Odelsbonde, lensmann.
m
Asbjør Hansdatter Logn Indre.

Halle Gulbrandsen Kjeserud Vestre. Død omkring 1658 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker, lagrettemann.
Gift Ambjørg Amundsdatter Hallangen Nordre. Død omkring 1676 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Hans Hallesen Kjeserud Vestre/Sekkelsten. Gårdbruker.
Født omkring 1640 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Død 1676 på Sekkelsten, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbruker, lagrettemann.
Død omkring 1658 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Uforsket i Botner, Høland.

Levde 1614 på Botner, Løken, Høland (AK).
Flyttet 1635 fra Botner, Løken, Høland (AK) til Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
    I 1635 ble Vestre Kjeserud overtatt av Halle Gulbrandsen fra Botner, Høland.

  "
Landskatt Martini 1635. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 123, legg 6, litra I, bilde 14).

    Halle eide fra samme tid til han døde i 1658 hele gården, 1˝ skippund tunge.

     Han var av en gammel stormannsætt, satt økonomisk godt i det og var en aktet mann.

    Halle eide ikke noe i farsgården Botner, Høland, det gjorde derimot broren Bottel Gulbrandsen, som bodde på Kjeserud i 1639 og 1640. Bottel flyttet til Dramstad, Askim, og drev denne inntil Knud Bjørnsen overtok i 1682. Den eldste broren, Jørgen Gulbrandsen, hadde Botner, Høland. En søster, Gjøe Gulbrandsdatter (død 1643), var gift med lensmann Anders Kolbjørnsen Tomter i Ås.

    Av gårdene faren eide, har Halle trolig arvet parter i O og Hubred i Vang og Spjøter, Svinndal. En del av det han eide i O er trolig arv etter farbroren Eivind Hallesen Jellebøl. I 1642 skaffet han seg ˝ skippund tunge i Spjøter, Svinndal.

  "
Halle Gulbandsen Kjeserud Vestres segl (tegnet av Helge Frøyset).

    Han var lagrettemann i Eidsberg i flere år og ble i 1656 valgt som utsending til herredagen sammen med Anders Elvestad og bygdelensmannen.

  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Essberig Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 16).

    «Koppskatten» i 1645 oppgir:
«Halle Keisrud Hans quinde 1 pige».
Han betaler 1 mark i skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 38).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Halde Keisrud 1˝ pund.
Bygger bunden selff».
Han betalte 7˝ dr. i skatt.

    I 1653 fikk han Skakstad av stefaren Mattis Rolfsen Eidareng (Erengen) på Eidareng, Askim.

    Av halvsøsteren Ragne Mattisdatter på Gjellestad, Askim, kjøpte Halle i 1653 ˝ skippund tunge med bøxel i Kjeserud for 80 rd., og denne parten kaltes da for hennes arvelig odel, så det er rimelig at handelen var inngått lenge før, men at skjøtet ble skrevet dette året. (Skjøte 16.08.1656, HF tingbok nr. 2, folio 46b).

    I 1655 pantet han til seg 1˝ skippund tunge i Fusk, Askim, mot å låne ut 160 rd. (Obl. 28.05.1655.)

    Odelsskatten fra 1656-57 viser hans odelsgods:


  "
Odelsskatt 1656-57. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 237, legg 6, litra 20, bilde 12).

        «Disse Effterschreffne Aff Deris Egne Paa-
        Boende Gaarder, Er Naadigst Bevilget Schat-Fri
                Edtzberg Sogen,
Halde Keyßrud ibm - 1˝ pund».

  "
Odelsskatt 1656-57. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 237, legg 6, litra 20, bilde 10).

    «Halde Keyßrud» eide i andre gårder:
«i Spiuder [Spjøter i Svinndal] - 1˝ pund,
i Outen [i Askim] - 24 lb:
i Oue [O i Vang] - 1˝ pund,
i Schachstad - 1 fxr: [fjerding = 5 lispund]
i Becheuord - 1 fxr:
i Fusch - 1˝ pund».
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 19).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 3 hester, 25 kuer, 16 sauer, 7 svin og 3 geiter.
Det ble betalt 2˝ Dr: 13 Sk. i kvegskatt.

    Skiftet etter Halle ble avholdt 24.08.1658. 1

 

 1. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 38. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 299-300. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 540-543. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 20. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 496, 515-516, 581, 584, 590.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26