Mattis Rolfsen Eidareng
-1650?

>
       
   

Mattis Rolfsen Eidareng. Død omkring 1650 på Ereng (Eidareng), Askim (ØF).
Gift 1614 Asbjør Hansdatter Logn Indre.

Biografi - Biography

Død omkring 1650 på Ereng (Eidareng), Askim (ØF).

Levde 1618 på Ereng (Eidareng), Askim (ØF).
    Mattis overtok som bruker av Eidareng ca. 1618 og brukte Eidareng til han døde. Mattis var stor jordeier. Foruten hele Eidareng eide han i 1618 tilsammen 10 skippund tunge. Det meste lå i Høland og Fet. Han eide også noe i Rakkestad og Eidsberg (Våler i Hærland), og noe i Eidsvoll og Vang på Hedmark. I 1644 eide han omlag like mye, men nå lå mye i Askim, bl.a. 1 skpd. 4 lisp. i Auten, 1 skpd. i Haugen, 5 lisp. i Bekkevar og 5 lisp. i Vesle-Mørkved.

    I Eidsberg eide Mattis gården Bekkevar, rimeligvis som pantegods. Mattis stesønn, Halle Gulbrandsen Kjeserud, var gift med Ambjørg, datter til Amund Rasmussen på Bekkevar.

    I 1646 sendte bøndene i Heggen og Frøland en supplikk til Herredagen hvor de klaget over skattene og andre tyngsler som de var pålagt. Stattholderen tok seg selv av saken og sendte et svarbrev til bøndene. Men de var ikke fornøyde og ville klage like til kongen, noe det ikke var adgang til lenger. Det endte med at bøndene kalte sammen tinget. De satte seg opp mot fogden som prøvde å få til et forlik. Men nå grep stattholderen inn. Han stevnet fogden og alle som var innblandet i saken. Mattis var en av de fremste av «opprørerne», og han ble dømt til ett års straffarbeide.

    Mattis nevnes i skattelistene ennå i 1652, men ifølge odelsskattlistene er det foretatt skifte etter ham innen 1652. 1

 

  1. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 20. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 282, 299. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 28, 94. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515, 525.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26