Ellen Erichsdatter Dramstad
1727?-1762

>
ff
Knud Biørnsen Dramstad. Født omkring 1646 på Skrikerud Nordre, Trøgstad (ØF). Død 1739 på Dramstad, Askim (ØF). Soldat, gårdbruker.
fm
Karen Knudsdatter Hoel Store. Født omkring 1665 på Hoel Store, Askim (ØF). Død 1743 på Dramstad, Askim (ØF).
mf
Amund Hansen Kjeserud Vestre. Født omkring 1673 på Sekkelsten, Askim (ØF). Død 1735 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
mm
Marthe Nielsdatter. Født omkring 1658. Død 1742 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
f
Erich Knudsen Dramstad/Kjeserud Vestre. Født omkring 1689 på Dramstad, Askim (ØF). Død 1748 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Maren Amundsdatter Kjeserud Vestre. Født omkring 1695. Død 1786 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).

Ellen Erichsdatter Dramstad. Født omkring 1727. Død 1762 på Fusk, Askim (ØF).
Gift Anders Larsen Sletner/Fusk. Gårdbruker.
Født 1714 på Nord-Moen Søndre (Nedre), Eidsberg (ØF).
Døpt 28.10.1714 i Eidsberg (ØF). 1
Død 1750 på Fusk, Askim (ØF).
Begravet 13.05.1750 i Askim (ØF). 2
Anders Andersen Sekkelsten. Gårdbruker.
Født 09.08.1750 på Fusk, Askim (ØF).
Døpt 06.09.1750 i Askim (ØF). 3
Død 26.10.1822 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Begravet 05.11.1822 i Askim (ØF). 4
Gift 01.04.1751 5 Mattias Paulsen Salseng/Fusk. Død 1767.

Biografi - Biography

Født omkring 1727.
Død 1762 på Fusk, Askim (ØF).
Begravet 19.12.1762 i Askim (ØF). 6

    Da Ellens foreldre ble trolovet i 1724, bodde hennes far, Erich Knudsen, på Dramstad i Askim og hennes mor, Maren Amundsdatter, på Vestre Kjeserud i Eidsberg. I 1735 bodde familien på Vestre Kjeserud og flyttet så til Dramstad i 1736. Det er derfor mulig at Ellen er født på Vestre Kjeserud. Familien flyttet så tilbake til Vestre Kjeserud i 1743.

    Ellen og Anders hadde følgende barn:
1748: Lars, til Fusk.
1750: Anders, til Sekkelsten.

    1748: «22 Sept: Vid Eidsberg. Lars. Foreldre Anders og Eli Sletner». Faddere var Birthe ...gaard, Ingri Smerkerud, Anne Larsdatter, Berger Smerkerud og Eric Larsen (Kirkebok nr. 3, folio 105).

    Etter at Anders døde ble Ellen trolovet med «Mathiis Poulsen Salseng» 10.03.1751. De giftet seg 1. april samme år.

    I 1759 skiftet Ellens stefar, Mattias Gunbiørnsen Kjeserud, det han eide i Askim og Eidsberg. Sekkelsten ble nå delt mellom to eiere. Del 1, som utgjorde halve gården, tilfalt Ellen.

    «Eli Erichsdatter Keiserud» ble begravet i Askim 19.12.1762. Da hun døde var hun «35 aar og 6½ maaned» gammel.

    Skiftet etter Ellen ble avholdt 17.03.1763 og tinglyst 08.07.1763:

    Skifteprotokollene for Heggen og Frøland fogderi mangler (lakune) i perioden 1733- 1784. I pantebøkene finner vi imidlertid opplysninger om arvingene og om hvordan skiftene påvirket fordeling av jordegods.

    "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, folio 46a.

    «Til Aschim Præstegields Sommer Sage og Skatte Ting den 8de July 1763 som holdes paa Haralstad Ting Stue, blev følgende Almuens Breve og documenter Publicerede.
    Eet Skifte brev forrettet paa Dragun Quarteret Fusch den 17de Marti 1763, efter afgangne Elen Erichsdatter, til Arv og Skifte imellem Enkemanden Mathias Poulsen og den afdødes efterladte 2de .ide-børn, nemlig
udi ægteskab med afdøde Anders Larsen 2de Sønner Lars og Anders Anders-Sønner, og
udi sidste Ægteskab med Enkemanden 5 børn, Poul, Erich, Eli, Anne og Ragnild Mathias-Sønner og Døtre
hvilket ... at boed er ejende følgende Jordegods
Udi Dragun Qvarteret Fusch 1 skippd. 7 lispd. tunge med bøxel og over bøxel, for 540 Rdl, og
udi Dragun Gaarden Sechelsten 11 lispd. 2 R. 4 bs. tunge og 1/12 Skind med bøxel for 232 rdr.. 12 s.
Dette Jordegods, er da igien imellem Enkemanden og Børnene saaledes lod.et og udlagt
Til Enkemanden Mathias Poulsen ...
Samt enhver af de 4de Sønner, udi Arv
  2 lispd. 1 R. 7 4/11 bs. med bøxel udi Gaarden Fusch for 49 rdr. 8 8/11 s. og
  udi Sechelsten 1 lispd. 2 bs. tunge og 2/64 Skind med bøxel for 21 rdr. 12 s.
og enhver av de 3 Døtre ...
som tilsammen Regnet giør Boed forestaaende ejende Jordegods i gaardene Fusch og Sechelsten med deres ansadt værie, efter ... nærmere udgiør ...». 7

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Døbte», folio 70.
  2. Kirkebok Askim nr. 1: «Døde», folio 62.
  3. Kirkebok Askim nr. 1: «Fødte og døbte», folio 32.
  4. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 206, nr. 10.
  5. Kirkebok Askim nr. 1: «Trolov. og Viede», folio 46.
  6. Kirkebok Askim nr. 2: «Begravet udi Aschim», folio 102.
  7. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 46. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 68, 97. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 302.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26