Maren Amundsdatter Kjeserud Vestre
1695?-1786

>
ff
Hans Hallesen Kjeserud Vestre/Sekkelsten. Født omkring 1640 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Død 1676 på Sekkelsten, Askim (ØF). Gårdbruker.
fm
Rønnaug Jonsdatter Ruud Søndre / Sekkelsten. Født på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF). Død 1686 på Sekkelsten, Askim (ØF).
   
f
Amund Hansen Kjeserud Vestre. Født omkring 1673 på Sekkelsten, Askim (ØF). Død 1735 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
m
Marthe Nielsdatter. Født omkring 1658. Død 1742 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).

Maren Amundsdatter Kjeserud Vestre. Født omkring 1695. Død 1786 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Gift 05.12.1724 i Eidsberg (ØF) 1 Erich Knudsen Dramstad/Kjeserud Vestre. Gårdbruker.
Født omkring 1689 på Dramstad, Askim (ØF).
Død 1748 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 10.04.1748 i Eidsberg (ØF). 2
Ellen Erichsdatter Dramstad. Født omkring 1727.
Død 1762 på Fusk, Askim (ØF).
Begravet 19.12.1762 i Askim (ØF). 3
Gift 26.03.1749 i Eidsberg (ØF) 4 Mathis Gunbiørnsen Katralen/Kotorp/Kjeserud. Født omkring 1698.
Død 1782.

Biografi - Biography

Født omkring 1695.
Død 1786 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 29.01.1786 i Eidsberg (ØF). 5

    Maren fikk Sekkelsten som hjemmegave av sin far da hun giftet seg. Året etter kjøpte Erich konas part på 1 skinn og ble dermed eier av hele skylda.

    Maren og Erik hadde følgende barn:
Ca. 1727: Elen, gift med Anders Larsen Sletner/Fusk.
Ca. 1732: Ole, død i 1746.
1735: Hans, overtok Kjeserud.
1735: Knud, tvillingbror til Hans, døde i 1736, 1½ år gammel.

    1735: «D. 27 Apr: Erick og Mari Dramstads Tvillinger
1. Hans. Fadd. Gunder Brøsnes(?), Gunder Hoel, Mari Skavok [Skavogg], Olou Ibm, Ingeborg Hoel,
2. Knud. Fadd. Truls Dæle, Truls Skavok, Marte Orou[g], Dordi Trippestad, Johanne Skavok»
(Kirkebok nr. 1, folio 8).

    Maren arvet 5 lispd. i Kjeserud etter morens død i 1742.

    Da Erich døde giftet Maren seg med Mathias Gundbiørnsen i 1749:
«Januaris 21: Fæstet Enkemand Mattis Kotorp fra Spydberg til Enken Mari Keisrud, hvis cautionister er Ole Hoel .. Hobel finct.».
De ble «Copuleret» 26.03.1749.

    Mathis var ikke fornøyd med at skifteretten hadde delt åsetesretten til alle de gårdene Erich hadde eid. Formynderen til sønnen Hans og svigersønnen Anders tilsto derfor Maren odels- og åseteretten over gårdene Kjeserud, Fusch, Sekkelsten, Dramstad, Dæli, Kråka og Skakstad i hennes livstid ved påtegning på skiftebrevet.

    Da det var ordnet med de forskjellige arvelodder etter Erich, ble Dæli delt mellom Maren og hennes mann på den ene side, og sønnen Hans Erichsen på den andre, med 15 lispd. på hver.

    Maren døde i 1786:
«Dom 4te post Epiphan ved Eidsberg Enken Mari Amunds D Keyserud 91 aar Liigtale».

    Oppgjør mellom arvingene etter Maren ble avholdt 17.10.1786 og tinglyst 22.10.1786. Arvingene var hennes sønn Hans, barnebarna Lars og Anders som var sønner til Marens avdøde datter Elen, Erich og Poul Mathiesen som var sønnene til hennes andre mann, Mathias Gundbiørnsen:

    Skifteprotokollene for Heggen og Frøland fogderi mangler (lakune) i perioden 1733- 1784. I pantebøkene finner vi imidlertid opplysninger om arvingene og om hvordan skiftene påvirket fordeling av jordegods.

    "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-87, folio 619a.

    «Læst Skiøde No 5.
Vi Underskrevne Arvinger efter afgl. Marie Amundsdtr. paa Kieserud i Eidsberg Hoved Sogn, tilstaar hermed at da det ikke er afholden noget Skifte efter bemelte afdøde, formedelst vi alle var Myndige - Saa er wi i mindelighed med vores Morbroder Med Arving Hans Erichsen Kieserud, Saaledes blev forenede at hand for den arv vi efter bemelte afdøde ... tilkomme samt betale
    meg Lars Andersen Fusch 50 Rd.
    meg Anders Andersen Sechelsteen 50 Rd.
    meg Erich Mathiasen Torp 50 Rd.
    meg Poul Mathiesen Kieserud 50 Rd.
og da vi paa Saadan maade er fornøyde saa Ærklærer vi hermed at vi ingen ydermeere Pretention skal have ... paa Garden Kieserud eller noget af alt det bmte. ...
Narvestad d: 17 Octob: 1786
Lars Andersen Fusch - Anders Andersen Sechelsteen
Erich Mathiasen Torp - Poul Mathisen Kieserud
Hans Erichsen Kieseruud». 6

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Trolovede og viede», folio 197.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 165.
  3. Kirkebok Askim nr. 2: «Begravet udi Aschim», folio 102.
  4. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Desponsandi et Copulandi», folio 186.
  5. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døde og Gravfæstede», folio 174 nr. 25.
  6. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 619a. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547, 581. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 97. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 302. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26