Ener Brynildsen Gudim Nedre
1755-1830
Gårdbruker.

>
ff
Syver Olsen Graverholt. Født omkring 1682 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK). Død 1758 på Ruud Nedre, Trøgstad (ØF). Husmann.
fm
Ragnild Andersdatter Stenbye. Født omkring 1693. Død 1735 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
mf
Ener Jonsen Fjeld Nordre. Soldat, gårdbruker.
mm
Marthe Trøgsdatter Sneltorp. Født 1693 på Sneltorp, Haugland, Trøgstad (ØF). Død 1773 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
f
Brynild Syversen Dynjan/Rom Nordre. Født 1723 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK). Død 24.04.1806 på Rom Nordre, Askim (ØF). Gårdbruker.
m
Kirsti Enersdatter Fjeld Nordre. Født 1727 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF). Død 1805 på Rom Nordre, Askim (ØF).

Ener Brynildsen Gudim Nedre. Født 1755 på Dynjan, Trømborg, Eidsberg (ØF). Død 07.05.1830 på Hauger, Askim (ØF). Gårdbruker.
Gift 31.10.1782 i Hærland, Eidsberg (ØF) 1 Kari Olsdatter Østby. Født 1759 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF).
Døpt 16.09.1759 i Hærland, Eidsberg (ØF). 2
Død 1805 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Begravet 19.05.1805 i Askim (ØF). 3
Ellen Enersdatter Gudim Nedre. Født 13.06.1790 på Tarm, Askim (ØF).
Døpt 18.07.1790 i Askim (ØF). 4
Død 04.02.1866 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Begravet 16.02.1866 i Askim (ØF). 5
Gift 28.01.1806 Anne Olsdatter Langnes.

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1755 på Dynjan, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 22.06.1755 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 6
Død 07.05.1830 på Hauger, Askim (ØF).
Begravet 15.05.1830 i Askim (ØF). 7

Flyttet 1755 fra Dynjan, Trømborg, Eidsberg (ØF) til Rom Nordre, Askim (ØF).
Levde fra 1771 til 1774 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Levde 1782 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF).
Flyttet 1795 fra Tarm, Askim (ØF) til Gudim Nedre, Askim (ØF).
Levde 1828 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
    Ener ble født på Dynjen i 1755 og døpt 22.06.1755. Faddere var Marthe på Søndre Field, Marthe Naple, Gunild Field, Rasmus Naple og Knud Field.

  "

    Eners far kjøpte Rom Nordre, Askim, i 1755, samme år som Ener ble født, og familien flyttet dit. Alle Eners søsken bodde på Nordre Rom når de ble konfirmert.

    Ener ble imidlertid konfirmert i Trømborg Annex i Eidsberg i 1771. Han bodde da på Nordre Field, antagelig hos sine morforeldre. Han bodde fortsatt på Fjeld i 1774, han var da fadder når Peder Andersen Fjelds(eje?) og Mari Jensdatter døpte sin datter Anne 8. søndag etter trefoldighet i 1774.

    07.09.1782: «Trolovet ved Herland ungkarl Ener Brønnelsen Østby og Pigen Kari Olsdatter Østbye. Cop: den 31te October». Etter at de giftet seg bodde de nok hos Karis far og stemor. Kari bodde på Østby i Hærlands Annex da hun ble konfirmert i 1775.

    I 1786 finner vi Ener involvert i en handel med bruket Tarm, nåværende Ulfsby. Den ene halvdel tilhørte siden 09.03.1765 Axel Gundersen. Men han beholdt den bare en kort tid. 06.12.1766 selger han for 220 rdl. til Baard Halvorsen Ringstad av Trøgstad. Baard Halvorsen selger til Helge Olsen Hobbel for 320 rdl. den 10.03.1772. Helge Olsen selger til Erich Bergersen for 355 rdl. den 03.03.1785. Året etter selger Erich Bergersen til Ener Brynildsen for 350 rdl. med skjøte tinglyst 19.10.1786. Ni år senere selger Helge Olsens sønn, Ole Helgesen, med curator, odelsretten til denne halve gård til Ener for 299 rdl., tinglyst 12.03.1795. Samme dag som denne tinglysning finner sted, meddeler Ener Thorer Thorersen Tarm tinglest skjøte på disse 10 lispd., altså halve gården Tarm for 799 rdl., med odel, bøxel og løsningsrett inkludert.

    Familien bodde på Tarm i 1790 da deres eldste datter Anne ble født.

    02.01.1795 kjøpte Ener 15 lispd. i Nedre Gudim, dvs. tre fjerdeparter av gården, av     Erich Syversen for 1199 rdl. Skjøtet ble tinglyst i 1799. Allerede i 1793 hadde imidlertid familien flyttet til Nedre Gudim, da Anne ble født der.

  "
Follketellingen i 1801, folio 365b.

    Ved folketellingen i 1801 bodde familien på Nedre Gudim. Ener var bonde og gaardbruger og oppgis å være 36 år gammel. Hans kone, Kari, er 41 år. Ellen (11 år), Anne (8 år) og Helene (2 år) bodde hjemme hos sine foreldre. I husholdet bodde også Kirsti Christiansdatter som var 17 år og tjenestepike.
    Ialt bodde det 4 familier med tilsammen 23 personer på Nedre Gudim.

    Erich Syvertsen flyttet til Trostebæk, et underbruk av Nedre Gudim, som han beholdt til 1803. Da solgte han også de 5 lispd. som denne eiendommen representerte til Ener, med skjøte av 25.10.1803, tinglyst 02.11.1803. Prisen var 1000 rdl. I 1808 pantsatte Ener bruket Trostebæk til sorenskriver Riegels. Men i 1810 ble pantet avlyst, og bruket ble solgt til Thorer Syversen, halvbror til Erich Syversen.

    02.07.1803 solgte sorenskriver Riegels som auksjonsforvalter gården Skavogg til Ener for 2903 rdl. 4 skill., tinglysning 12.03.1804. Da Gøthe Johannesen tidligere hadde blitt eier av hele gården, var den sterkt beheftet, og etter hans død var det ikke lett for enken å greie seg der. Men det var intet falittbo. Enken og hennes barn satt fortsatt som de odelsberettigede pretendenter til gårdens samlede skyld. For Ener var gården Skavogg bare t spekulasjonsobjekt. Han solgte den allerede den 04.02.1804 til Svend Hansen for 3250 rdl. Skjøtet ble tinglyst samme dag som auksjonsskjøtet av 02.07.1803, nemlig 12.03.1804.

    Antagelig bodde Ener på Aasgaard i Eidsberg i 1810. En «Ener Aasgaard» er kausjonist når det lyses til ekteskap mellom hans datter, Ellen, og Ole Halvorsen den 31.12.1810.

    16.12.1823 solgte Ener en parsell av sin gård, Nedre Gudim, til Svend Iversen Ihlen for 300 Spdlr. Denne parsell fikk en skyld av 67 øre og ble kalt «Gudimhagen». I Matrikkelen av 1838 fikk den bnr. 2, tinglyst 08.01.1824.

    Ener Brynildsen satt på Nedre Gudim i 33 år. Da solgte han og hans sønn, Christian Enersen, gården til Lars Jonsen for 1.000 Spdlr. den 22.12.1828. Skjøtet ble tinglyst 01.05.1829.

    Kirkeboka forteller at Ener døde i 1830 som «føderådsmann» på Hauger, Askim, 73 år gammel. 8

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Trolovede og viede», folio 120.
 2. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døpte», folio 4.
 3. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 56.
 4. Kirkebok Askim nr. 3: «Døbte», folio 3.
 5. Kirkebok Askim nr. 5: «Begravede og Dødfødte», folio 276, nr. 9.
 6. Kirkebok Eidsberg nr. 3: Døpte, folio 152.
 7. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 227, nr. 13.
 8. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Confirmerede», folio 138, nr. 9. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 28, 31-32, 37, 39, 483-4, 527. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 290. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 308, 418. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Notater fra Kaare Nygaard.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26