Marthe Trøgsdatter Sneltorp
1693-1773

>
       
f
Trøg Halvorsen Sneltorp/Guttue. Født omkring 1647. Død 1712 på Guttue, Haugland, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Marthe Pedersdatter. Født omkring 1659. Død 1711 på Guttue, Haugland, Trøgstad (ØF).

Marthe Trøgsdatter Sneltorp. Født 1693 på Sneltorp, Haugland, Trøgstad (ØF). Død 1773 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Gift 01.11.1723 i Trømborg, Eidsberg (ØF) 1 Ener Jonsen Fjeld Nordre. Soldat, gårdbruker.
Kirsti Enersdatter Fjeld Nordre. Født 1727 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 10.04.1727 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 2
Død 1805 på Rom Nordre, Askim (ØF).
Begravet 1805 i Askim (ØF). 3

Biografi - Biography

Født 1693 på Sneltorp, Haugland, Trøgstad (ØF).
Døpt 01.01.1694 i Trøgstad (ØF). 4
Død 1773 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Begravet 16.09.1773 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 5

    Marthe ble født på Sneltorp under Haugland i Trøgstad, og døpt nyttårsdagen i 1694:
«Anno 1694 Nyt Aars Dag: Baptismus Trøg Sneltorps B. Maren».

    Den ene forloveren da Marthe giftet seg med Ener var Arne [Gulbrandsen] Fossum.

    Marthe og Ener hadde følgende barn (minst):
1724: Kirsti, død «1 uge 6 dgr» gammel.
1725: John, død 5 uker gammel.
1727: Kirsti. Kirsti ble konfirmert i 1742.
1729: Marit. Maren ble konfirmert i 1744 (folio 37).
1732: Gunnille. Gunnille ble konfirmert i 1747, 15 år gammel.
1734: Jon. Jon ble konfirmert i 1752, 16 år gammel.
1737: Knud.
????: Nils.
????: Ola, gift med Birthe.

    Kirsti ble født i 1724 og døpt 09.07.1724. Faddere var Anne Bentsen Øyerud, Gunille Jonsdatter Field, Hans Ellevson Field og Taral Bentssøn Øyerud (Kirkebok 1, folio 193).
    Jon ble født på Field i 1725 og døpt 29.09.1725. Faddere var Anne Bents Øyerud, Marthe Biørns Field Ødegrd., Jøran Bentsd. Øyerud, Lars Gulbrandsøn Krosby og Taral Bentsøn (Kirkebok 1, folio 207). Marthe ble «Indladet» i kirken 14.10.1725. Jon døde 5 uker gammel, men ble begravet først den 22.04.1726.
    Marit ble født på Field i 1729 og døpt 13.11.1729. Faddere var Gunnille Larsis Krosby, Aase Torers Field, Berte Torersdaather Field, Hans Elevsson Øyerud og Taral Bentsson Øyerud (Kirkebok 1, folio 261).
    Gunnille ble født på Field i 1732 og døpt 27.04.1732. Faddere var Gunnille Larsis Krosby Søndre, Pernille Gulbrands Field, Be.. Torersdatter Field, Taral Brynjulvsson Opsal og Taral Bentsson Øyerud. «Forældre Eener Johnsson og Marthe Trogsdaatter Field nordre» (Kirkebok nr. 2, folio 22).
    John ble født på Field i 1734 og døpt 17.11.1734. Faddere var Gunnille Larsis Krosby, Pernille Gulbrands Field, Berte Torersdaather Field, Gulbrand Olssøn Field og Morten Bentsson Øyerud (Kirkebok 2, folio 62).
    Knud ble født på Field i 1737 og døpt 10.03.1737. Faddere var Gunnille Larsis Krosby, Pernille Gulbrands Field, Berte Torersdatter Field, Lars Gulbrandsson Krosby og John Øyerud (Kirkebok 2, folio 103).

    Lars Gulbrandssøn og Gunnille Trøgsdatter [Søndre] Krosbye ble viet 24.06.1720 (Kirkebok 1, folio 146). Gunnille var Marthes søster. Da hun ble forlovet 10.03.1720 (kirkebok 1, folio 123) kalles hun Gunnille Trygsdaatter. Cautionister var Peder Gullicsøn Bredegg og Christopher Dyngen [Dynjan].
    Da de døpte sønnen Gulbrand 22.04.1725, var Gunnille Jonsdatter Field fadder sammen med Bent Øyerud (Kirkebok 1, folio 203).
    Anne Jonsdatter Field var fadder da de døpte datteren Marthe 04.01.1728. Blandt de øvrige faddere var Lisbeth Arnesdatter og Nils Gulbrandsen Jenseg, Anne Tordsdatter Lund og Ole Bergersen Langsetter. Flere faddere kom altså fra Trøgstad! (Kirkebok 1, folio 237).
    De døpte datteren Kirsti 29.09.1731. Bland fadderene var Johanne Eliasdatter og Jorun Bergsdatter Dyngen, Bent Taraldsen og Jens Andersen Øyerud (Kirkebok 2, folio 12).
    Ingeborg og X.enti Enersdatter var faddere ved dåpen til Ragnild Field plass i 1743.
    Marthe var fadder sammen med sin mann da Marte, datteren til sønnen Nils ble døpt i 1744 (Kirkebok nr. 3, folio 38).

    Mari Enersdatter giftet seg med Gudmund Christensen Mellebye i 1756.

    «Marthe Trygsdatter Field Salig Ener Jonsens efterleverske i Eidsberg Præstegield» lånte 150 rdl. av Madame Marthe Maria Hof den 22.01.1763 mot 5 «pro cto» rente og pant i 8 lispund 2 remål 5½ bismark tunge med «Bøgsel og Herlighed i hennes paaboende gaard Nordre Field» som hun overtok ved skifte av 23.01.1754.

    Marthe døde i 1773, 80 år gammel, «Ligtale» 16.09.1773.

    Skiftet etter Marthe ble avholdt 20.01.1774 og tinglyst 15.07.1774:

    "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-87, folio 321b.

    «Et Skiftebrev paa gaarden Nordre Field efter Marthe Trøgsdatter den 20 Januari 1774 ...
....
Skiftebrev af 23 Januarj 1754 og 11 October 1766 [etter datteren Gunille] ...
....».
Det ble utlagt 8¾ lispd. 7 5/8 bsm i Nordre Fjeld vurdert til 441 Rdl. til hennes arvinger.

-->> Kontroller om Marthe har vært gift tidligere:
12.12.1717: Jacob Perssøn og Marthe Biøreksd Klessig(?) døpte datteren Anne (Kirkebok 1, folio 113).
25.11.1718: Jacob Persson og Marthe Trøgensdatter(?) Krosby døpte datteren Maren (Kirkebok 1, folio 128). 6

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Trolovede og viede», folio 183 og 184.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 1: Døpte, folio 227.
  3. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 56.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 1, «Baptismus», folio 236.
  5. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døde og Gravfæstede», folio 161, nr. 207.
  6. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 37 og 321b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26