Randi Berg Vestre

>
       
   
Gift Torer Jonsen Berg Vestre. Gårdbruker.
Død omkring 1652 på Berg Vestre, Eidsberg (ØF).
Marte Torersdatter Berg Vestre. Død 1699 på Sulerud, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Uforsket i Hovin sokn, Spydeberg.

Levde 1626.
Flyttet etter 1652 fra Berg Vestre, Eidsberg (ØF) til Hovin, Spydeberg (ØF).
Levde 1667 i Hovin, Spydeberg (ØF).
    Randi og Torer hadde følgende barn (minst):
Ca. 1624: Niels, til Nordre Hoie, skifte 07.05.1677.
Ca. 1634: Even, til Østereng, gift med Gurun Hansdatter Eidareng i Askim, skifte 17.12.1678.
Marte, gift med Gunder Tollefsen Sulerud, skifte 22.02.1699.
Ca. 1640: Hans, levde i 1666.
Ca: 1643: Sebjørn, til Østereng og Nordre Nord-Moen, skifte 11.11.1686,
                              gift med Aaste Andersdatter Nordre Nord-Moen.

    Etter mannens død flyttet Randi fra Vestre Berg til Hovin sokn i Spydeberg.

    Hun ble sammen med sine sønner stevnet til å overvære en besiktigelse av Berg, siden Maren Guttulsdatter på Rud ville ha godtgjort det forfallet som var oppstått i hennes sønners brukstid. Taksten på manglene utgjorde ca. 30 Rdl., dertil 6 Rdl. for skigardene. Sebjørn og Even ble forlikt med Maren Rud om å betale 5 Rdl. hver, Hans 11 Rdl. Han måtte dessuten betale landskyld for det året han hadde brukt gården. 1

 

  1. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 345. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 494-495, 581.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26