Siri Reiersdatter Bunes Nordre
-1655?

>
ff
Borger Bjerkenes Søndre. Død omkring 1625 på Bjerkenes Søndre, Hemnes, Høland (AK). Odelsbonde.
     
f
Reier Borgersen Bunes Nordre. Død omkring 1660 på Bunes Nordre, Hemnes, Høland (AK). Odelsbonde.
m
Maren Bunes Nordre. Født omkring 1599. Død 1673 på Bunes Nordre, Hemnes, Høland (AK).

Siri Reiersdatter Bunes Nordre. Død omkring 1655 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Gift Mads Svenningsen Berger Østre. Gårdbruker.
Død omkring 1650 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Steen Madsen Melleby. Gårdbruker.
Født omkring 1647 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF).
Død 1727 på Melleby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 18.01.1727 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Død omkring 1655 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF).

Levde 1632.
    Siri var fra Nordre Bunes i Høland.

    Siri og Mads hadde følgende barn (minst):
Christoffer, til Aamot i Fet.
Steen, til Melleby i Baadstad.
Birgitte, på Bjerkenes i Høland i 1662.

    Hun var gift annen gang med Simen Olsen Dal i Hærland, Eidsberg.

Skiftet etter Siri ble avholdt 11.06.1655.

    Etter at Siri døde giftet Simen seg i Trøgstad 09.01.1659 med Valgerd Syversdatter Karlsrud. Skifte etter Simen ble avholdt på Dal i Hærland Annex, Eidsberg, 01.07.1693 (Skifteprotokoll nr. 3, folio 222).

    "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 23, 1685-86, folio 17b.

    15.09.1685 tinglyses en avståelse fra Paul Berger i Hærlandskroken og Engebret Melleby til Siris sønner, Kristoffer Aamot i Fet og Sten Melby i Båstad, på 9 lispund i Berger som utstederens far, salig Ole Melby, hadde i pant for 110 Rdl., og som Kristoffer og Sten nå har løst igjen. Videre en avståelse på 2 lispund i Berger som Simen Dal hadde pantsatt til Paul Berger for 10 Rdl. Avståelsene er datert Berger 18.12.1684. 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Begravet», folio 21.
  2. Tingbok Heggen og Frøland nr. 23, folio 17b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26