Ragnild Brynildsdatter Jørntvet Nordre
-1655

>
       
f
Brynild Jørntvet Nordre.
 

Ragnild Brynildsdatter Jørntvet Nordre. Død 1655 på Fiøs Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift Kiøstel Aslachsen Fiøs Søndre/Kirchebye. Gårdbruker.
Født omkring 1607.
Niels Kiøstelsen Hokaas Nedre/Agnes. Gårdbruker.
Født omkring 1631.
Død 1716 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 02.02.1716 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Død 1655 på Fiøs Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Levde 1616.
    Ragnild kom fra Nordre Jørntvet.

Hun og Kiøstel hadde følgende barn (minst):
Axel, til Søndre Øyestad.
Ca. 1631: Niels, til Hokaas, senere til Agnes.

    Det er mulig at Ragnild ble begravet Sexagésima i 1655. Opplysningene i kirkeboken på denne tiden er ofte overstrøket:
«Sexag Ragnild ...os ... aan». 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult», folio 63.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 96. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 413.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26