Kiøstel Aslachsen Fiøs Søndre/Kirchebye
1607?-
Gårdbruker.

>
       
   

Kiøstel Aslachsen Fiøs Søndre/Kirchebye. Født omkring 1607. Gårdbruker.
Gift Ragnild Brynildsdatter Jørntvet Nordre. Død 1655 på Fiøs Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Niels Kiøstelsen Hokaas Nedre/Agnes. Gårdbruker.
Født omkring 1631.
Død 1716 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 02.02.1716 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1607.

Levde 1647 på Fiøs Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Flyttet 1656 fra Fiøs Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF) til Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF).
Levde 1668 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Tiøstulff Fiøes,
Christoffer Vesterbye i Esbergsogen ½ pund.
Gunder Findestad ibm. ½ pund.
Byger huer sitt».
Han betalte 6 dr. i skatt.

    Etter at Ragnhild døde giftet Kiøstel seg i 1656 med enken etter Erich Kirchebye:
«III N (3. juledag): Spons Kiostell Fioes Ambior SiffursDatter».
«Reminís(ere, 2. søndag i fasten): Kiøstell Kirchebye copul».
(Kirkebok nr. 1, folio 98 og 99).

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


    "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 24a.

Bonde Goedtz: Kierchebye, Tiøstell paaboer, Schylder till
    Hr. Niels Muus - Meell 2 pund 1½ lispd.
    LandzEyer Thrøgstad presteboll - 1 fxring: [fjerding]
    Berger Teig i Ennebach Sogn - 3½ lispd.
Herr Niels Muus biuger.
Skoug till gaardz behouff.
Skatter:
    Smør - 6 bz. - 1 mk.
    Korn - 2 Spand - 1½ mk. 4 sk.
    Ledingspenge - 1 sk. - ½ sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 32.

    Manntallet for 1664-66 viser:
«Noo. 21 Kirchebye med Roven, skylder 2½ skippd.
Besiddere:
     Kiøstell Aslachsen bruger - er 57.
Sønner:
    Torer (Tord) Erichsen er 19 Aar.
    Brynnild Kiøstelsen er 14 Aar.
Husmend:
Deris Sønner etc:
    Axell Kiøstelsen er 12 Aar.»

I en skatteliste fra 1668 står det at
«Tiøstel Aslachsen Kirchebye» skylder til
«Her Niels Muus paa Trøgstad mel 2 pd. ½ lpd. Niels Muus biuger».

    Kiøstels far het Aslach, og sønnen Niels kom som bruker til Nedre Hokaas. Eieren av Nedre Hokaas var Aslach på Agnes, eldste sønnen til Einar som hadde Nedre Hokaas frem mot 1630-årene. Etter vanlig oppkallingsskikk bør Einars far også hatt navnet Aslach, noe som tyder på slektskap. 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult», folio 63.
  2. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 17. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 24a. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 310; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 9 og 32. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 413.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26