Rolf Aslerud Vestre

Gårdbruker.

>
       
   
Gift .
Lauritz Rolfsen Aslerud Vestre. Gårdbruker.
Død omkring 1630 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
Gunnild Rolfsdatter Aslerud Vestre. Født omkring 1572 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
Død 1655 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 17.06.1655 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Gårdbruker.

Levde 1565.
Levde fra 1593 til 1594 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
    Aslerud skrives også Haslerud. I eldre tid Aslorud (RB. 160), Alerødt i 1604 og Aslerud i 1616 og 1723. Atlarud kommer av mannsnavnet Atla (Atli). Stedsnavn hvor dette mannsnavn er første ledd får ofte H foran vokalen.

    "

    I 1723, da Lars Guttormsen var eier av Aslerud, får vi følgende beskrivelse av gården: «Gården er dragonkvarter på 1¾ skippund tunge. Den ligger i nordlien, er tungvint. Det såes 1 tønne blandkorn, 17 tønner havre, 1 setting rug og 1 setting lin og hamp. Det blir avlet 40 lass høy. Besetning: 4 hester, 17 kuer, 8 sauer».

    Rolf betaler i 1593 og 1594 skatt til Akershus slott.

    Gården står ikke oppført som odelsgods i 1624, og kan således ikke ha vært i slektens eie så lenge som de 60 år, som den gang var lovfestet hevdstid.

    Rolf hadde følgende barn (minst):
Lauritz, overtok Vestre Aslerud, gift med Sidsel Torgautsdatter Nordre Rom i Askim, skifte i 1630.
Ca. 1572: Gunnild, gift med Einer Aslachsen Nedre Hokaas, død ca. 1655, er antagelig hans datter.
Ca. 1580: Aslach, til Nordre Egeberg, gift Birgitte Trulsdatter Nordre Egeberg, død i 1667.

    Einer Aslachsen Agnes eide i 1612 5 lispund i Lille Kåtorp i Rødenes, Rolfs sønn, Lauritz, eide også 5 lispund. Da disse partene var like store, er det sannsynlig at de var arveparter, og at Gunhild var søster til Lauritz. 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 97.
  2. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 330-331. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 488, 509, 586, 591.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26