Gunhild Halvorsdatter Søndre Garsegg

>
       
   
Gift Jørgen Olsen Garsegg Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1604.
Død 1672 på Garsegg Søndre, Eidsberg (ØF).
Marte Jørgensdatter Søndre Garsegg. Født omkring 1644.
Død 1710 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 15.06.1710 i Eidsberg. 1
Gift mellom 1672 og 1677 Jacob Nilsen Buer. Bygdelensmann.
Født omkring 1602.

Levde 1630.
Levde 1672 på Garsegg Søndre, Eidsberg (ØF).
Levde 1677 på Buer, Rakkestad (ØF).
    Gunhild og Jørgen hadde følgende barn (minst):
Ca. 1644: Marte, gift med Jørgen Christensen Mellom-Garsegg, død i 1710.

    Etter at Jørgen døde giftet Gunhild seg med Jakob Nilsen Buer.


    "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 17. 1677, folio 145-15a (utdrag).

    21.06.1677 gikk Jacob Berg, før boende på Berg og nå boende på Øvre Buer i Rakkestad, til sak mot forrige fogd Jens Biering for at hans hustru, Gunhild Halvorsdatter, ikke hadde fått riktig regnskap hos Biering. Den avregning som var gjort mellom Gunhild og hennes svoger, Mats Ultvet, er etter Jakobs mening ikke gyldig. Han forlanger derfor nytt regnskap i sorenskriverens og lagretts nærvær. Videre vil Jakob vite hvorfor Biering på skiftet etter Jakobs salige formann (Gunhilds første mann), Jørgen Garseg, krevde 18 Rdl. Det ble hørt to vitner. Saken ble fortsatt 27.10.1677 (HF tingbok nr. 17, folio 14b-15a og 20b). 2

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravne», folio 4.
  2. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 658.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26