Gunder Olluffsen Bergsjø
-1589?
Gårdbruker.

>
ff
Torer Olluffsen Bergsjø.
     
f
Olluff Torersen Bergsjø. Gårdbruker.
m
Ragnhild ???.

Gunder Olluffsen Bergsjø. Død omkring 1589 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
Gift Gyri Hallesdatter Botner.
Halle Gundersen Bergsjø. Odelsbonde.
Født omkring 1582 i Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
Død anslått 1660 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død omkring 1589 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).

Levde 1550.
    Gunder nedstammer fra en gammel Hølands-ætt, og en av hans forfedre kan være den Trygg i Bergsjø som i 1356 blant annet sammen med Eivind Astesson kunngjorde en gårdhandel.

    I 1576 pantsatte Otter Olsen gården Rud, muligens i Askim, for 34 rdl. til Gunder Olsen. Dette synes å være den samme Gunder som var bosastt på Bergsjø.

    Han omtales i Nils Stubs «Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing» i 1578:
«Thredie Søngne for winthernattenn: (13. oktober).
Thordt Boenes skall steffne Gunner Bergessø for enn skoug somm hanndt skall hemele [hanum att møde hieme for vj. mendt eller hiedt Stj. Paulj forst komendis (25. januar 1579)».
Strøker fra [.
    På 1600-tallet var Halle Bergsjø eier av Bunes på Setskog, så trolig har leilendingen i 1578 vært i strid med sin landherre om bruken av skogen.

    Skifte etter Gunder ble avholdt 03.11.1589. 1

 

  1. H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 184 (p. 18). Odd Ottensen: Slekten Botner i Høland, side 14, 67. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 111 og 209-220. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533, 545, 597. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 4, side 137-138.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26