Torer Olluffsen Bergsjø

>
       
f
Olluff Bergsjø.
 
Gift .
Olluff Torersen Bergsjø. Gårdbruker.

Levde 1520.
Levde 1541 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
    Torer var bruker av Bergsjø i 1541 i henhold til et vidneutsagn på tinget i Høland 08.10.1591.

    Han hadde følgende barn (minst):
Olluff, overtok Bergsjø, gift med Ragnhild.
Ragnhild, gift med Halvor Børgersen Vennemo i Hemnes, Høland.
Birgitte, levde i 1591. 1

 

  1. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 110. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 560, 562, 597. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 4, side 137.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26