Olluff Torersen Bergsjø

Gårdbruker.

>
ff
Olluff Bergsjø.
     
f
Torer Olluffsen Bergsjø.
 
Gift Ragnhild ???.
Gunder Olluffsen Bergsjø. Gårdbruker.
Død omkring 1589 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).

Biografi - Biography

Gårdbruker.

Levde fra 1535 til 1571 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
    Ifølge et vidneutsagn på tinget i Høland den 08.10.1591 var en Olluff bruker av Bergsjø ca. 1530, og Torer brukte gården i 1541.

    I 1571 uttalte Olluff at hans ætt hadde sittet på Bergsjø siden hr. Asgaut Olavsen var prest i Høland, da hans fedre kjøpte fossen ovenfor Bergsjøfossen av denne. Asgaut Olavsen omtales som prest i Høland fra 1454 (DN I 608) til 1460. Man kan da med temmelig stor sikkerhet gå ut fra at de fra 1514 nevnte brukere og eiere av Bergsjø er av samme ætt, og sønn etter far.

    Ollufs uttalelse om denne fossen kom i forbindelse med et arveoppgjør med hans svoger Halvor Børgersen Wennemo, gift med hans søster Ragnild Torersdatter Bergsjø. Svogeren ville gjerne ha halve Bergsjøfossen og Sloren på den andre siden av vannet. Men Oluff vil ikke gå med på dette da fossen og Sloren hadde hørt til Bergsjø helt siden «våre foreldre kjøpte av hr. Asgaut fordum sogneprest til Løken prestegjeld». Han tilbyr i stedet Halvor Wennemo å overta den foss som ligger ovenfor Bergsjøfossen. Resultatet blir at Halvor Wennemo og hans hustru overtar denne fossen.

    i 1560-61 betales «Opbørsell aff Nedre Rommerigis fo(ge)dij» i «Penninge for foring» fra Hølandt «½ dale Aff Oluff Berresøø». «Daler och faar, for slotz arbeidt» betales med «ij faar Aff Ewindtt Euindby (och) Oluff Bergsøø» 1

 

  1. Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567, II Rekneskap for Akershus Len 1560-1561, side 28, 31. Odd Ottensen: Slekten Botner i Høland, side 67. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 110-111. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 554, 560, 597. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 4, side 137.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26