Maren Oline Frantsdatter
1841-1892

>
ff
Ole Frantsen Komnes Vestre/Vestreng. Født 1781 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF). Død 15.07.1855 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK). Husmann.
fm
Gunhild Olsdatter Hvammer. Født 1784 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 29.01.1863 på Olbergenga, Olberg, Løken, Høland (AK).
mf
Anders Nielsen Bilett. Født 1789 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF). Død 1813 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Soldat.
mm
Ingeborg Olsdatter.
f
Frants Olsen Sandem. Født 20.01.1814 på Komnes Vestre, Løken, Høland (AK). Død 30.11.1902 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Husmann på Vandogg.
m
Anne Marie Andersdatter Sandem. Født 26.09.1812 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF). Død 07.05.1889 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF).

Maren Oline Frantsdatter. Født 24.08.1841 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF). Død 1892 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Født 24.08.1841 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Døpt 19.09.1841 i Eidsberg (ØF). 1
Død 1892 på Brandsrud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet i Eidsberg (ØF).

    Maren Oline ble født på Brandsrud 24.08.1841 og døpt 19.09.1841. Faddere var Johanne Mathisdatter, Petrona Mortensdatter og Christian, Mathis og Anders Olsen Brandserud. Johanne (1835 - 1864) var datter til Mathis Kristiansen (ca. 1790 - 1850) på Trippestad under Langebrekke. Mattis Olsen var fra Rakkestad og gift med Maren, søster til hennes far.

    Hun ble konfirmert 07.10.1855. Det oppgis at hun ble født på Vestre Brandsrud, og at hun nå bodde på Vandog. Presten ga henne karakteren «Godt».

    Maren Oline ble blind i konfirmasjonsalderen og levde ifølge Martin Christiansen Sandem «siden i mange år som stakkars krøpling sittende på en stol».

    Hun døde på Brandsrud i 1892 og er begravd på Hærland nedre kirkegård.

Dødsfallet er ikke funnet i kirkeboken for Eidsberg. 2

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 8: «Døbte Quindekjøn», folio 80, nr. 62.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 9: «Confirmerede», folio 217, nr. 9. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26