Kari Bersvendsdatter
1760-1822

>
ff
Hans Bersvendsen. Født omkring 1706 i Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 1784 i Vågå (OP).
fm
Ragnhild ???.
mf
Ole Svendsen Klones. Født omkring 1685 på Klones, Vågå (OP). Død 1765 på Klones, Vågå (OP).
mm
Eli Østensdatter Kvarberg Uppigard. Født omkring 1683 på Uppigård, Kvarberg, Vågå (OP).
f
Bersvend Hansen Bersvendstuen. Født omkring 1728 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 1800 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
m
Ingelev Olsdatter Klones. Født omkring 1716 på Klones, Vågå (OP). Død 1761 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).

Kari Bersvendsdatter. Født 1760 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). Død 07.03.1822 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Gift 21.06.1786 i Vågå (OP) 1 Niels Hansen Slåen/Bersvendstuen. Husmann med jord.
Født omkring 1761.
Sigri Nielsdatter Øyen/Snerle. Født 1786 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Døpt 24.09.1786 i Vågå (OP). 2
Død 31.05.1822 på Snerle, Vågå (OP).
Begravet 08.06.1822 i Vågå (OP). 3
Bersvend Nielsen Øyen. Smed.
Født 1792 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP). 4
Død 07.10.1880 til Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet 02.11.1880 i Vågå (OP). 5
Hans Nielsen Øyen. Født 1794 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Død 1842.
Snekkermester.
Niels Nielsen Øyen. Snekkermester.
Født 1797 til Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).

Biografi - Biography

Født 1760 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Døpt 22.06.1760 i Vågå (OP). 6
Død 07.03.1822 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet 25.03.1822 i Vågå (OP). 7

    Kari var datter til Bersvend Hansen Bersvendstuen og Ingelev Olsdatter Klones.

    Hun ble født i 1760:

  "
Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 40b.

    «Dom 2 a Trin. W[aage]: Bergsvend Øjens Pb. Kari».
Faddere var Svend Øjen, Knud Nielsen, Guri Myrom, Kari Klognæs og Synne Neset.
Moren ble intrudusert 7. søndag etter trefoldighet.

    Kari og Niels hadde følgende barn (minst):
1786: Sigri, konfirmert i 1800, 15 år gammel.
1791: Beret, konfirmert på Øye i 1805, 15 år gammel.
1792: Bersvend, konfirmert på Øye i 1809, 16 år gammel.
1794: Hans, konfirmert på Øye i 1809, 15 år gammel.
1797: Niels, 6 år ved folketellingen i 1801.
1800: Ole, gift 13.01.1835 med Tholine Jonsdatter Præststulen og flyttet dit.
1803: Kari, ugift i 1823.

    1791: Let [Laetáre - 4. søndag i fasten] «it Nils Øins p. Bereth».
Faddere var Syver Snerle, Thord Øjns Qde, Ingri og Marit Øjn (Kirkebok nr. 1, folio 92).
    1792: «18 T W[aage] Niels Øyns Db [Drengebarn] Bersvend».
Faddere var Synne og Einer Snerle, Elin, Rønnow og Ragnild Hallangøen (Kirkebok nr. 1, folio 94b.
    1794: «12 T W[aage] Niels Øyns Db - Hans».
Faddere Hans Baken, Jacob S..., Elin Øjen, Elin Klognes, B.. Haldøn (Kirkebok nr. 1, folio 124b).
    1797: «1 Ad W[aage] Niels Øjns Db - Niels».
Faddere var Ole Østrem, Es.. Hansen, Hans Hougen, Gunhild Woslet (Kirkebok nr. 1, folio 131)a.
    1800: «4 S p T: W. S. [Waage Sogn] Niels Øiens Gb. Ole.»
Faddere var Johan Feldbereder, Lars Øyen, Thord [Gulbrandsen, 29 år i 1801] Snerle, Ingri [Jacobsdatter, 30 år i 1801] Snerle, Elie Øyen.
«Lægd med Rasmus Øye» (Kirkebok nr. 1, folio 136).
    1803: «2de Pasc[edag] Niels Hollongsøens Pb - Kari».
Faddere var Johan Feltbereder, Jacob Snerle, Syver Øien, Karie Siden.., Imbiør Ulvang.
«F. d. 6de April» (Kirkebok nr. 1, folio 141).

    Ved folketellingen i 1801 oppgis Kari å være 40 år gammel og at hun bodde på en husmannsplass under Øy [Holungsøy] i Vågå. Hennes stemor, Sigri Ericsdatter, bodde også på plassen. Hun var 75 år gammel og enke etter 1. ekteskap.
    Det er usikkert om stemorens etternavn skal være Ericsdatter eller Christophersdatter som hun kalles da hun forlover seg med Bersvend i 1753.

  "
Kirkebok Vågå nr. 3: «Døde Qvindekjøn», folio 211, nr. 11.

    «Kari Bergsvendsdatter Øje» døde i 1822, 63 år gammel.

    Skifte etter Kari ble avholdt på «Hollongsøyen» i Vågå med begynnelse 23.06.1823. En avskrift fra kortregisteret i Riksarkivet viser:
«Gift med: Niels Hansen
Barn:
1. Bersvend - Myndig.
2. Hans - Myndig.
3. Niels - Myndig.
4. Ole - 23 år.
5. Sigrie + hendis barn:
    a. Karie Isaksd. (utenfor Ægteskab)
Brutto: Spd. 209-2-7.
Netto: Spd. 191-3-16.
Jbr(?) boets eiendomshuse paa pl. Bersvendstuen tax for 100 Spd.»

    Teksten i skifteprotokollen er noe vanskelig å tyde.


  "
Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 6, 1824-43, Vaage præstegield, folio 25b-26a (Utdrag).

«1825. - Hollongsøyen i Waage.
    Aar 1823, den 23de Juny, blev en Registerings og Vurderingsforretning foretaget og afholdt paa Pladsen Hollongsøyen, under Gaarden Øye i Waage Tinglaug, for at opskrive, og vurdere hvad Midler, og Formue den her for nogen Tid siden ved Døden afgangne Kone Karie Bersvend Datter kan have efterladt Sig, alt i Hensigt til at paa følgende lovligt Arveskiftte imellem Den, igienlevende Enkemand Niels Hansen paa den ene Side, og deres i lovligt ægteskab sammenavlede Børn og Arvinger paa den anden Side, hvilke sidst af Navn og Alder bleve og gives at være som følger:
1. Ældste Søn Bersvend Nielsen fuldmyndig og tilstæde.
2. Anden Søn Hans Nielsen fuldmyndig, er bosiddende som Snikkermæster i Trondhiem.
3 - Niels Nielsen fuldmyndig, og tilstæde.
4 - Ole Nielsen 23 Aar gammel tilstæde.
5 - Ældste Datter Sigrie Nielsdatter, er Død og har efterladt sig følgende Børn:
  a. Uægte Datter Karie Isaksdatter avlet udenfor ægteskab.
  b - ældste Søn Ole Knudsen. 7 Aar gammel avlet i ægteskab med Knud Olsen.
  c - Datteren Karie Knudsdatter ligeledes.
6. Anden Datter Bereth Nielsdatter, gift med Snikkermæster Even Matias Valseth
                                                           opholdende sig i Trondhjem.
7 - Tredie Datter Marie Nielsdr ugift.»

  "
Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 6, 1824-43, Vaage præstegield, folio 26a (Utdrag).

    «Som Vurderings og Laugrettesmend ved denne Forretning var tilstæde Knud Flokestad og Lars Erichsen Haugen.
    Paa den fraværende Hans Nielsens Vegne mødte Niels Nielsen, og for Datteren Berit Niels Datters Mands Vegme Johan Feltbereder samt for den umyndige Datter Karie Nielsdr som Verge og i Egenskab af K... for den mindreaarige Ole Nielsen mødte Jens Tranhuus.
    Enkemanden Niels Hansen var ved Forretningen tilstæde, tilligemed Grundejeren Simen Øye;
    Den første sagde, at da hans ældste Søn Bersvend Nielsen er kommet i Forvaring(?) med den sulgt(?) om Pladsen Bersvendstuens Besiddelse, og Brug, Sin og Hustruens levetid, og Niels Hansen har opledt samme før ham, Saa vil han i sin alderdom have Sig Føderaad af Pladsen betinget sin Levetid saaledes»

  "
Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 6, 1824-43, Vaage præstegield, folio 26b (Utdrag).

    «Aar 1824, Torsdagen den 1te Julj, blev dette Skifte til endelig slutning foretaget paa Pladsen Bersvendstuen i Waage Tinglaug, ifølge udstedt, behørig bekiendtgiort Plakat, i Oververelse af Skiftevidnerne Jvar Snerle och Arne Hermansen Snerlehaugen.
....».

  "
Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 6, 1824-43, Vaage præstegield, folio 27b (Utdrag).

«          Tilsammen Skifteomkostninger - - - 15.3.23
Naar da fra Boets Indtegt - - - 209.2.7
Dragen fremførste Udgiffters Beløb - - - 15.3.23.
          Da bliver i Behold - - - 193.3.8.
14 Agershus Skifte ... tilkommer 1 pro Cento Afgiftt med - - - 1.4.16
          Altsaa igien til Arv - - - 191.3.16.
    Deraf tilfalder de anmeldte Børn og Børnebørn følgende : -
1 - Sønnen Bersvend Nielsen en Broderlod - - - 34.4.7 3/11
2 - Sønnen Hans Nielsen en Broderlod - - - 34.4.7 3/11
3 - Sønnen Niels Nielsen en Broderlod - - - 34.4.7 3/11
4 - Sønnen Ole Nielsen en Broderlod - - - 34.4.7 3/11
5 - Datteren Sigrie Nielsdrs Børn nemlig:
   a - Sønnen Ole Knudsen - - - 8.3.13 9/11
   b - Datteren Karen Isaksdatter - - - 4.1.18 10/11
   c - Karie Knudsdatter - - - 4.1.18 10/11
6 - Datteren Beret Nielsdatter med Mand Even Wolseth - - - 17.2.3 9/11
7 - Datteren Karie Nielsdatter do - - - 17.2.3 9/11
          Giør foranførte Arvinger - - - 191.3.16.»

  "
Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 6, 1824-43, Vaage præstegield, folio 28a (Utdrag).

            «Ballancerer med Jndtægten - - - 209.2.7.
    Til Formynder for indbemeldte Umyndige, beskikkes herved:
- for Datteren Karie Nielsdr Manden Jens Tranhuus,
for Datterdatteren Karen Isaksdr Manden Svend Syversen Klonæs, og
for Datterbørnene Ole Knudsen og Karie Knudsdr Manden Tord Gulbrandsen Molkse,
hvilke paalægges at drage tilbørlig Omfang for disse deres Myndtlingers midler, saaledes som Loven byder, og de i sin Tiid agter at forsvare. Den første af disse Verger haver at ... de forfaldne Arvemidler med 1ste prioritet i Jordegods; men et 2de sidst, giøre Arvemidlene i Hende for, at anvendes til Myndtlingenes Forned..ader - -
    Saaledes at være preseret bekræfter med Hand og Sigl. (Sign).» 8

 

 1. Kirkebok Vågå nr. 1: «Trolovede og Ægteviede», folio 113a.
 2. Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 85.
 3. Kirkebok Vågå nr. 3: «Døde Qvindekjøn», folio 209, nr. 29.
 4. Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 94b.
 5. Kirkebok Vågå prestegjeld nr. 7, 1872-86, Døde og begravede, folio 404, nr. 55.
 6. Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 40b.
 7. Kirkebok Vågå nr. 3: «Døde Qvindekjøn», folio 211, nr. 11.
 8. Folketellingen for 0515 Waage (Vågå) i 1801. Skifteprotokoll Nordre Gudbrandsdalen nr. 6 (tidligere nr. 10), 1824-43, folio 25b-28a. M. Høgåsen: «Tradisjonen held seg lenge» i Årbok for Gudbrandsdalen, 1964, side 219-20. Berit Øyen Støyva.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30