Ole Svendsen Klones
1685?-1765

>
ff
Endre Andersen Austrem. Født omkring 1615 i Vågå (OP). Død trolig omkring 1666 på Austrem, Vågå (OP).
fm
Barbro Jacobsdatter. Død 1679 på Austrem, Vågå (OP).
   
f
Svend Endresen Austrem/Klones. Født omkring 1649 på Austrem, Vågå (OP). Død 1691 på Klones, Vågå (OP).
m
Kari Amundsdatter.

Ole Svendsen Klones. Født omkring 1685 på Klones, Vågå (OP). Død 1765 på Klones, Vågå (OP).
Gift omkring 1715 i Vågå (OP) Eli Østensdatter Kvarberg Uppigard. Født omkring 1683 på Uppigård, Kvarberg, Vågå (OP).
Ingelev Olsdatter Klones. Født omkring 1716 på Klones, Vågå (OP).
Død 1761 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet ...08.1761 i Vågå (OP). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1685 på Klones, Vågå (OP).
Død 1765 på Klones, Vågå (OP).
Begravet ...01.1765 i Vågå (OP). 2

Levde 1749 på Klones, Vågå (OP).
    Om det er korrekt at Ole døde i 1765, 80 år gammel, må han være født ca. 1685.

    Hans foreldre var Svend Endresen Austrem/Klones (~1649 - 1691) og
                                  Kari Amundsdatter (nevnt 1717).

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for «Vaage Præstegield»:

    "
Matrikkelforarbeidet i 1723 - 107: Gudbrandsdalen - Eksaminasjonsprotokoll Vågå prestegjeld, folio 48 - Utdrag (venstre side).

    "
Matrikkelforarbeidet i 1723 - 107: Gudbrandsdalen - Eksaminasjonsprotokoll Vågå prestegjeld, folio 48 - Utdrag (høyre side).

«Nommer
    52.
Gaardenes Navne:
    Klougnes.
Opsidernes Tall:
    Een
Proprietairs og Bøxel-raadige:
    Opsidderen Ole Svensen 1½ Hude og
    Hans Jacob Smith 1 hud 18 mark fisk med Bøxel over alt.
Huusmands Pladser:
    Tvende, Hvoraf den Eene Saaer 1 skp: og
    den anden ½ skp: Byg.
Skoug og Sæter:
    Skoug til Brendeved og gierdefang Sampt lidt til Huustømmer.
    Setter, goed haf-lotter paa Kloghøe.
Qvern og Fiskerie
    Qvarn, hvorpaa kand Mahles til Huus Behof.
    Fiskerie i Almindingen af liden importance,
    Een Sag herefter ved Almindingen skal Taxeres.
Situation og Beleilighed:
    I Baglien, Tungvunden, Jordartten vaadlendt og grundlendt
    og ellers paa endeet Hans Jorder tagir skade af Elven.
Sæd:
    Rug 2 tønner - Buig 4 tønner 6 Settinger.
Høe-Auvling:
    33 Læs.
Heste og Creature:
    Hæster - 3 og ett føel
    Nød [naut], store og små - 14 st.
    Souver - 20 st.
    Gieder - 3 st.
Taxt efter Gamle Matricul:
    2 Hude 6 Skind 18 f: fisk
Aftaget:
     6 Skind»

    Den eldste kirkeboken fra Vågå begynner først i 1739. Heldigvis finnes det et sjeleregister som presten skrev i 1736 og som minner noe om en svensk «Förhörsprotokoll». Følgende er her oppført under gården Klognes:
Svend Olßen - 21 år - Antaget til Guds Bord i 1731 - Læser Nogenlunde-
                                     K[an]d meest Cath: - Søn Skichelig.
Ingelef Olsdatter - 19 år - Antaget til Guds Bord i 1733 - Læser noget i Bog -
                               5 P i Catech: - Datter skichelig.
Kari Olsdatter - 15 år - Læser vel - K[an]d sia Catech: - Datter Lærvillig.
Østen Olßen - 11 år - Begynder at stave - Bordl. M[orgen]: og Aft[en]: bønner - Søn skichelig.
Erich Endreßen - 35 år - Antaget til Guds Bord i 1718 - Læser lidet i Bog -
                            Hvor meget i Catech: -> K[an]d maadelig ud[en]ad: - Tiener
                            [senere gift med datteren Ingelev].
Jon Olßen - 15 år - K[an]d intet - [Catech:] neppe Fader vor - Tiener, er taabelig.
Marith Andersdatter - 14 år - Læser vel i Bog - K[an]d meest Catech: - H: M: barn skichelig.
Randj Andersdatter - 14 år - Kand intet - [Catech:] Neppe bordles: - Tiener traanem.

    På Helle har en dette arveavkald i 1749:
    «Jeg undertegnede Ole Øvre Øegaarden tilstaar og hermed for alle witterlig giør at Hans Hansøn Helde paa sin moder broders veigne Erich Jonssøn helde, haver betalt mig min hustru Ingeborg Tiøstelsdatter Hendes tilfaldende Fæderne og Møderne Arv, som Erich Helde haver weret Formynder for, dend Summa 91 rd. 12 s. med sine fulde Renter, for hvilket For'mynderskab jeg hermed bemelte Hans Helde fuldkomen (tacher) og dette afkald meddeler, tachende for god betaling saasom jeg intet hos Hans Helde, som formynder herefter haver at fordre.
        Toldstad d. 28 febr. 1749 - Ole Øvre Øegaarden (sign)
        Till Vitterlighed - Ole Klognes Østen Qvarberg.
        Test. N. Hauritz.
Bakside:
(Public)eret paa det allmindelige waar-Skatteting, som holtes paa Toldstad ... me(d men)ige Allmue og udi Indg. Protocollen Extraheret, samt udi skiøde bogen indført.

    "
Kirkebok Vågå nr. 1, folio 190a.

    Det er trolig at det er Ole som ble begravet i januar 1765, 80 år gammel. 3

 

  1. Kirkebok Vågå nr. 1: «Begravede», folio 188b.
  2. Kirkebok Vågå nr. 1, folio 190a.
  3. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, 108 Gudbrandsdalen Vaage Præstegield, folio 48. Sjeleregister Vågå 1736. Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 334. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III, side 95. Pål Øystein Kvarberg: «Slekter i Vågå og Lom» (2000), side 124.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30