Svend Endresen Austrem/Klones
1649?-1691

>
ff
Anders Arnesen Austrem. Født mellom 1560 og 1570 i Vågå (OP). Død før 1624 på Austrem, Vågå (OP).
fm
Ragnhild Hansdatter/Endresdatter.
mf
Jacob [Nielsen?] Sørem. Død omkring 1634 på Sørum, Vågå (OP).
mm
Kari[?] Eiriksdatter Helle. Født omkring 1590.
f
Endre Andersen Austrem. Født omkring 1615 i Vågå (OP). Død trolig omkring 1666 på Austrem, Vågå (OP).
m
Barbro Jacobsdatter. Død 1679 på Austrem, Vågå (OP).

Svend Endresen Austrem/Klones. Født omkring 1649 på Austrem, Vågå (OP). Død 1691 på Klones, Vågå (OP).
Gift omkring 1675 i Vågå (OP) Kari Amundsdatter.
Ole Svendsen Klones. Født omkring 1685 på Klones, Vågå (OP).
Død 1765 på Klones, Vågå (OP).
Begravet ...01.1765 i Vågå (OP). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1649 på Austrem, Vågå (OP).
Død 1691 på Klones, Vågå (OP).

Levde 1666 på Austrem, Vågå (OP).
    Svend var av «Listætta» fra Austrem.

    Hans foreldre var Endre Andersen Austrem (~1615 - 1671) og
                                  Barbro Jacobsdatter fra Sørem (<1625 - 1679).

    "
Prestenes manntall i 1666: 6 Gudbrandsdal prosti - Vågå, folio 202 - Utdrag.

    Prestenes manntall fra 1666 viser at Svend da var 17 år og bodde hjemme hos sine foreldre:
«Gaard.
  Num. 41 - Østrum schylder 2 huder och 10 schind.
Opsidder.
  Ammun Andersøn - 66 aar. Bruger 1 hud och 5 schind.
    Sønner.
      Anders Ammunsøn - 21 aar.
    Tienisted.
      Jffer Knudsøn 21 aar - Sold.
      Lars Erichsøn - 7 aar.
  Endre Andersøn 51 aar. Bruger ochsaa 1 hud och 5 schind.
    Sønner.
      Anders Endresøn - 25 aar.
      Jacob Endresøn - 21 aar.
      Sigwerd Endresøn - 16 aar.
      Sven Endresøn - 17 aar.
    Husmend.
      Poffuel Olsøn 31 aar.»

    Svend var lagrettemann, det viser et arveskifte 09.05.1690 på Helden:
    «Hendrich Jacobsen Smidt Soerenskrif(fuer) i Gudbrandtzdalen sambt Christen Fillingssøe og Suend Klognes ædssoren Laugrættes Mænd i waage Præstegield (giøre witterlig) at Anno Christj 1690 den 9. maij blev arve Skifte holden paa Helden her ibid. efter Erich Jonssen og Gunild Rolfsdtr. Sambtlig deris begier, medens di oplod den ganske boe til skifte imellem deris børn nemblig :
    Jon Erichs. og Torre Erichsd.,
hosværende bunde lenszmanden Tosten Kleppe med flere godt folch. Aftog da faderen først til sig og sin Quinde fire støcher Kooe 8 Søfer 1 gamel blach hest og et guldblachet hesteføl . . .
Summa boens formue udi Penge anslagen til 230 rdl. 20 ort 45? sk.
Summa bortskyldig gield 55 rdl.»

    Det ble avholdt skifte etter Svend 23.10.1691.
    Skifteprotokollen er ulselig på sidene som omfatter skiftet etter Svend. Et skiftekort viser et sammendrag av skiftet.

    "
Skiftekort, Nordre Gudbrandsdal sorenskriveri, 1690-1719, side 6921.

    Boet eide 1½ hud i gården. Bruttoformuen var 93 rd. 16 sh., nettoformuen 56 rd. 2 ort 8 sh. 2

 

  1. Kirkebok Vågå nr. 1, folio 190a.
  2. Prestenes manntall i 1666: 6 Gudbrandsdal prosti - Vågå, folio 202. Skiftekort, Nordre Gudbrandsdal sorenskriveri, 1690-1719, side 6921. Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 334. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III, side 86-87 og 120. Pål Øystein Kvarberg: «Slekter i Vågå og Lom» (2000), side 124.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30