Malene Larsdatter Tennæs
1709?-1789

>
       
f
Lars Olsen Tennæs. Født omkring 1672. Død 1759 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR). Festebonde.
m
Marith Baardsdatter Tennæs. Død omkring 1751 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).

Malene Larsdatter Tennæs. Født omkring 1709. Død 1789 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).
Gift Anders Andersen Tennæs. Festebonde, lagrettemann.
Født omkring 1706 i Vanvikan, Leksvik (NT).
Død 1777 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).
Begravet 19.01.1777 i Balsfjord (TR). 1
Anders Andersen Tennæs. Husmand og fisker.
Født mellom 1726 og 1728.
Død 1803 på Tennæs Gammelgaard, Balsfjord (TR).
Begravet 19.05.1803 i Balsfjord (TR). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1709.
Død 1789 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).
Begravet 01.03.1789 i Balsfjord (TR). 3

    Anders og Malene hadde 5 sønner, og en datter, dertil muligens to døttre til, men det er noe mer usikkert om det virkelig var deres barn:
Ca. 1729: Ole, død på Tennes i 1810, 90 år gammel.
1726-39: Anders, gift med Ane Andersdatter Markenæs, til Gammelgaard, Tennæs, døde i 1803.
Ca. 1735: Lars.
Ca. 1738: Ane.
Ca. 1739: Niels, til Graaberget, Tennæs.
1733-43: Morten, gift med Catharina Hemmingsdatter, oppgitt å være 36 år i 1769,
              men 46 år da han døde på Ytre Tennes i 1789 «af Brystsyge».
Elen Margrethe. ?
Karen. ?

    Malene døde i 1789:
«1te Søndag i fasten Malene Larsdt. Tennes 80 aar, død af alderdom». 4

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-1778: «Begravelser», folio 178.
  2. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 2. kolonne (folionr. mangler)
  3. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne», folio 163.
  4. N. S. Magelsen: Balsfjords bygdebok, Tromsø 1925, side 90-97. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11