Niels Olsen Bilett
1749?-1824
Husmann.

>
       
   

Niels Olsen Bilett. Født omkring 1749. Død 21.12.1824 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF). Husmann.
Gift Anne Maria Andersdatter. Født omkring 1757.
Død 1807 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF).
Begravet 01.11.1807 i Eidsberg (ØF). 1
Anders Nielsen Bilett. Soldat.
Født 1789 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF).
Døpt 17.05.1789 i Eidsberg (ØF). 2
Død 1813 på Sagstua, Lekum, Eidsberg (ØF).
Begravet 19.11.1813 i Eidsberg (ØF). 3

Biografi - Biography

Husmann.
Født omkring 1749.
Død 21.12.1824 på Bilett, Hoie Nordre, Eidsberg (ØF).
Begravet 28.12.1824 i Eidsberg (ØF). 4

    En Nils, sønn til Ole og Eli Nyegaard, ble døpt 09.03.1749. Faddere var Aase Deinæs(?), Kirsten og Tosten Stompeflet og Mari og Hans Heen (i Marker) (Kirkebok nr. 3, folio 109).
    «Elen Olsdatter Nygaard» døde i 1776, 68 år gammel (Kirkebok nr. 4, folio 164, nr. 22).

    En Nils Olsen Aas og Helena Nilsdatter Hoie ble trolovet 15. søndag etter Trefoldighet og «Copulert» 17.11.1775 (Kirkebok nr. 4, folio 116). Helena Nilsdatter Aas ejet .. Rom(?) døde i 1776, 23 år gammel (Kirkebok nr. 4, folio 164, nr. 20).
    Denne «Enkemand Nils Olsen HallingsTorp ejet» (Ejet = tilhører, dvs. en husmannsplass under Torp) ble trolovet med Pigen Ingebor Tolløwsdatter Hemmeng(?) 20.09.1778. De giftet seg 20.11.1778. (Kirkebok nr. 4, folio 118, nr. 20).

    Ifølge folketellingen i 1801 var Nils da gift tredje gang. Imidlertid angir «Gårdshistorie for Eidsberg» at Anne Maria var hans første kone. Om Ole var gift tredje gang i 1801 er det mulig at han er den Ole som nevnes ovenfor. Det har i så fall ikke vært mulig å finne når hans andre kone døde, hans gifte med Anne Maria er heller ikke funnet. Dette kan bety at han har bodd i et annen prestegjeld, og at han giftet seg der etter at hans andre kone døde. Det som taler for at det er «vår Niels» er at han bodde på Torp Ejet da deres datter Kirsti ble døpt i 1782.

    Bilett hørte til Nord-Hoie og lå nedover mot Lekum-åa. Navnet er nok en oppfordring til å «bie litt». Kom man opp den bratte lia fra Lekumdalen, flatet terrenget seg ut ved Bilett, og man kunne da se frem mot Eidsberg kirke. Her kunne man så hvile ut før man fortsatte. Uttalen viser imidlertid at det i senere tid er blitt oppfattet som «billett». Navnet er skrevet Billet i 1798, Bielit i 1801, Bilit i 1812. Plassen ble ryddet i 1780-årene. Den første kjente beboeren her var Nils Olsen Bielit i 1789. Da datteren Maria ble født i 1796 hadde familien flyttet til en Schiørshammer plass.

    Nils ble fulgt av Hans Andersen Biileth i 1797. Hans giftet seg i 1790 og døde i 1798. Enka Anne Torersdatter giftet seg med Erik Arnesen, som overtok plassen. Tarald Larsen (født 1736) fra Åserud/Vollene døde her i 1808.

    "
Folketellingen for 0115 Edsberg i 1801 - Bilde 31 - Folio 396b - Schiørshammer.

    I henhold til folketellingen i 1801 bodde familien da på plassen «Brataas» under Schiørshammer. Nils «bruger den halve plads» og oppgis å være 40 år gammel. Hans hustru, Anna-Maria oppgis å være 37 år gammel. Nils er gift 3. gang og Anna-Maria 1. gang. De hadde barna Kirsti (18 år), Anders (12 år), Ole (10 år) og Maria (4 år).

    Så kom Nils Olsen tilbake til Bilett etter å ha bodd ei tid på Brattås..

    Hans hustru, Anne Maria, døde på Bilett i 1807 og Nils giftet seg igjen i 1810:
«Lyst Septbr 8de: Enkemand Niels Olsen Hoye Pl: og Pigen Aase Baards Datter Haga Pl: begierde Ægteskabs Tillysning. Cautionister Engebret Christensen Hoye og Christen Svendsen Hoye. Viede Xbr. 29de» (Kirkebok nr. 6, folio 151).

    Ved skiftet etter Anne Maria som først ble avholdt i 1812 hadde Nils ei ku og en sau på plassen. Huset besto av stue og loft. Nettoformuen var vel 28 rd.

    Nils Olsen Høyeplads, «Gardsmand fra Høye» døde i 1824, 75 år gammel.


    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 12, 1822-30, folio 150b.

    «Skifte Forretning efter afgangne Mand Niels Olsen paa pladsen Bielet under Gd. nordre Høye i Edsberg Præstegield begyndt den 23de December 1824 og fuldført den 23de August 1825». Niels og Aase Baardsdatter hadde sønnene Ole og Svend i sitt ekteskap.
«Avdøde mand Niels Olsens Børn, avlet med for... afdøde Kone Anne Marie Andersdatter, at være følgende:
1. Sønnen Anders Nielsen død men i Ægdeskab med Ingeborg Olsdatter Langebrekke plads
                 avlet eneste Datter Anne Marie 12 Aar gl. hjemmeværende hos Moderen.
2. Ole Nielsen 35 Aar gl boende paa mellom Hoie Pladsen her i Sognet.
3. Datteren Kiersti 40 Aar gammel, gift med Gulbrand Kløntorp Pladsen her i Sognet.
4. Datteren Anne 36 Aar, gift med Ole Syversen Onstad Sund.
5. Marie 30 Aar gl: hos sin Broder i Høyepladsen.
...
15. Sønnedatteren Anne Marie faaer 2/7 [en broder lodd] - Rdr. 8 - 3 - 4/7.
....»
Tilsammen fikk arvingene 30 rdr. 14 skilling.

    Bilett ble nedlagt bortimot midten av 1800-årene. 5

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 6: «Begravede», folio 201.
  2. Kirkebok Edsberg nr. 5: «Barne Daabe», nr. 44 (1/6), kirkeboken er ikke paginert.
  3. Kirkebok Edsberg nr. 6: «Døde», folio 214.
  4. Kirkebok Eidsberg nr. 7: «Døde Mandkjøn», folio 121, nr. 6.
  5. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Trolovede og Copulerede», folio 116. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 566. Folketellingen for 0115 Edsberg i 1801, Bilde 31 - Folio 396b-397a. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 11, 1810-1822, folio 108. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 12, 1822-1830, folio 150.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26