Aase Øyestad

>
       
   
Gift Hans Øyestad Mellom. Leilending, gårdbruker.
Født omkring 1603.
Død 1651 på Øyestad Mellom, Trøgstad (ØF).
Begravet 16.03.1651 i Trøgstad (ØF). 1
Johannes Hansen Hvammer. Odelsbonde.
Født omkring 1642.
Død omkring 1703 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).

Levde fra 1644 til 1651 på Øyestad Mellom, Trøgstad (ØF).
    "

    Navnet til Aase fremgår av en innførsel i kirkeboken når hun ble introdusert etter datteren Ragnilds døpt:
    1651: «Reminiscere - Introductæ - Aaße Øistad» (Kirkebok nr. 1, folio 85).
Reminiscere eller 2. søndag i fasten innfalt 23. februar i 1651.

    Aase og Hans hadde følgende barn (minst):
Ca. 1642: Johannes, til Hvammer, gift med Ingri Larsdatter.
Ca. 1644 Trond, soldat og 20 år i 1664. xxxx: Ragnild, død i 1645.
xxxx: ????, død i 1648.
1649: Biørn.
1651: Ragnild.

    1645: 2. oktober døde datteren Ragnild (Kirkebok nr. 1, folio 65).
    1648: 16. søndag etter trefoldighet begraves ett av hans barn,
               navn ikke oppgitt (Kirkebok nr. 1, folio 75).
    1649: «XII Trinit [12. august] Baptizati Hans Øistads Barn N. Biørn» (Kirkebok nr. 1, folio 79).
    1651: «I Epipha [12. januar] Baptizati Hans Øistads barn Ragnild». (Kirkebok nr. 1, folio 84).

    Aase har antagelig giftet seg igjen for i landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:

    "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 9a.

«Bonde Goedtz: Øyestad, Thrond paaboer, Schylder til
    Tore Egeberg - Meell 16½ Lispd.
    LandzEyer Colbiørn Strønes(?) 3 lb. 12 ...
    Skie Kierche 5 Schind.
Tore Egeberg och Colbiørn Strønes biuger.
Skoug til husebygning, Gierdefang och brendewed.
Skatter:
    Smør - 8 bz. - 1 mk. 8 sk.
    Korn - 2½ Spand - ½ dr. 2 sk.
    Ledingspenge - 1 sk. - 1 sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    "
Prestenes 2 manntall fra 1666, 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 25.

    Prestenes 2. manntall i 1664 viser Trond Andersen som bruker av «Noo 50 Mellem Øystad» med en skyld på 1 skippund 3 lispund. Han er 44 år gammel i 1664.

    På gården finner vi sønnene til Aase og Hans:
Johannes Hansen, Rytter og 22 år i 1664.
Torer Hansen, soldat og 20 år i 1664.

    Etter at Aase antagelig giftet seg med Trond får de sønnen
Andreas Trondsen som er 8 år i 1664, dvs. født ca. 1556.

    I Panteregistre for Heggen og Frøland benevnes gården Øyestad Nordre. Skyld oppgis til 1 skippund og 5 lispund. 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 85.
  2. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 9a. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 304; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 4 og 25.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26