Hans Øyestad Mellom
1603?-1651
Leilending, gårdbruker.

>
       
   

Hans Øyestad Mellom. Født omkring 1603. Død 1651 på Øyestad Mellom, Trøgstad (ØF). Leilending, gårdbruker.
Gift Aase Øyestad.
Johannes Hansen Hvammer. Odelsbonde.
Født omkring 1642.
Død omkring 1703 på Hvammer, Båstad, Trøgstad (ØF).

Biografi - Biography

Leilending, gårdbruker.
Født omkring 1603.
Død 1651 på Øyestad Mellom, Trøgstad (ØF).
Begravet 16.03.1651 i Trøgstad (ØF). 1

    Vi vet ikke hvor Hans kom fra.


    "
Landskatt Martini 1636. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 129, legg 3, litra H, bilde 3 og 7).

    Det er trolig at han overtok som leilending på Mellom-Øyestad omkring 1636. Året før brukte en Knud gården.

    Eier av gården var Aslach Rolfsen Aslerud, nå på Egeberg. Han eide i 1636 11 gårder med en samlet skyld på 5˝ skippund 10 lispund.

    Jeg vet ikke om det fantes et slektskap mellom Aslach og Hans eller Aase.


    "
Koppskatt 1645, 23 Heggen og Frølands skibsrede (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, folio 4).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Hans Øyestad och Hans quinde 1 dreng 1 pige».
Hans betaler 1 mark 8 skilling i skatt.

    "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 8).

    Skattematrikkelen av 1647 oppgir at Hans «Bruger Øyestad og betaler 7 dlr. i skatt. Aslag Egebergh har 1 pund skyld i gården og Schie Kirche 5 schind. Aslag Egeberg «Byger», dvs. har bygselrett over gården.

    Aslach Rolfsen Aslerud/Nordre Egeberg som hadde bygselretten, var sønn til Rolf Aslerud og gift med en datter til Truls Colbjørnsen Nordre Egeberg. Hans sønn, Rolf, var gift med Birgitte Aslachsdatter Aaser i Askim.

    Hans døde i 1651:
«Júdica (5. søndag i fasten) Sepulti Hans Øistad Æt 48». 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 85.
  2. Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 4. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad sokn, folio 8. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 331-334.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26