??? Engebretsdatter

>
    mf
Guttul Tryggson Torkelsrud. Gårdbruker, lagrettesmann.
 
f
Engebret ???.
m
??? Guttulsdatter Torkelsrud.
Gift Bjørn Sørby. Gårdbruker.
Død omkring 1615 på Sørby, Råde (ØF).
Guttul Bjørnsen Gjellestad. Odelsbonde, lagrettemann.
Død omkring 1655 på Gjellestad, Askim (ØF).

    Bjørns hustru var antagelig datter til en Engebret og datterdatter til Guttul Tryggson Torkelsrud.

    De hadde følgende barn:
Guttul, til Gjellestad og
Rolv, til Sørby. 1

 

  1. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 50-51.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26