Engebret ???

>
       
   
Gift ??? Guttulsdatter Torkelsrud.
??? Engebretsdatter.

    Av lagtingssaken om Torkelsrud i 1572-73 fremgår at Oluff Kolbjørnsen og Lars Engebretsen Myrer i Ås var barn til Guttul Torkelsruds døtre. Guttul hadde derfor minst to svigersønner.
    Den ene var utvilsomt Kolbjørn som allerede i 1528 satt på Gjellestad og døde før sin svigerfar.
    Den andre svigersønnen, Engebret, er ikke identifisert, og vi vet ikke hvor han bodde. Navnet Guttul var i annen halvdel av 1500-tallet åpenbart i ferd med å forsvinne, og det faktum at navnet på nytt kom opp i Askim, taler sterkt for at Guttul Gjellestad og Hans Kampenes (eller hans hustru), som hadde en sønn ved navn Guttul, var den ukjente Engebrets barnebarn.

    Lars Engebretsen var åpenbart identisk med Lars Engebretsen som i 1562 og 1569 er nevnt som lagrettemann i Frogn, den gang et anneks til Ås. 1

 

  1. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 21-22, 25, 49-51.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26