Bjørn Sørby
-1615?
Gårdbruker.

>
       
   

Bjørn Sørby. Død omkring 1615 på Sørby, Råde (ØF). Gårdbruker.
Gift ??? Engebretsdatter.
Guttul Bjørnsen Gjellestad. Odelsbonde, lagrettemann.
Død omkring 1655 på Gjellestad, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død omkring 1615 på Sørby, Råde (ØF).

Levde 1593 på Sørby, Råde (ØF).
    Sørby var i sin helhet bondegods tidlig på 1600-tallet, men Atle S. Langekiehl mener å ha funnet gården i et eiendomsregister fra 1575 over landskyld i Borgesyssel og Viken i Kungliga Biblioteket i Stockholm. Han har hevdet at registret kan være en oversikt over gods tilhørende væpneren Erik Kil i Råde, selv om registret i 1576 var i Erik Brockenhuus' eie. Per Reidar Christiansen har derimot argumentert for at gården tilhørte Erik Brockenhuus. Han har påpekt at gården i registret er skrevet «Seby», og at det mest sannsynlig dreier seg om Sæby i Svinndal.

    Bjørn satt på Sørby i Råde allerede i 1593, og døde etter alt å dømme omkring 1615.


    "
Bjørn Sørbys segl 14. mai 1610 (avtegning i Kjeldeskriftavdelingen, Riksarkivet).

    14.05.1610 var «Biørnn Sørbije» blant de tolv bøndene fra Råde som på Lundeby stevnestue forseglet fullmakten til representantene ved prins Christians hylling.
    Hans seglinitialer var «B N». Seglinitialen «N» viser i de aller fleste tilfelle tilbake til Nils, men også navn som Neri og Narve var i bruk på denne tiden i smålensbygdene.

    "
Landskatt Martini 1614, Moss fogderi, Råde sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 36, legg 7, litra 2, bilde 3).

    Bjørn skattet i 1614 og 1615 for
  2 skippund i Sørby,
17˝ lispund i en Gåseby-gård og
  6˝ lispund i Grøttvet i Svinndal,
tilsammen 3 skippund 4 lispund.

    Rolv Sørby satt i 1615 med 10 lispund i en Borge-gård, og hadde i 1616 overtatt bygselen i Sørby. Fra 1618 skattet han for 1˝ skippund i gården, der landskylden utgjorde 2 skippund. Han hadde seglinitialene «RB».

    Guttul Gjellestad står i 1618 med 1 skippund 14 lispund i jordparter som kan henføres til Bjørn Sørby:
  17˝ lispund i Gåseby,
  10˝ lispund i Sørby og
    6 lispund i Grøttvet.
Den sistnevnte parten ble i 1624 kalt Guttuls odelsgods.

    Guttul Gjellestad og Rolv Sørby hadde delt jordegodset etter Bjørn Sørby i to tilnærmet likeverdige parter, noe som indikerer at de var hans sønner og eneste arvinger.

    I 1622 eide ikke Guttul lenger noen part i Sørby. Rolv hadde overtatt hele gården, og i 1624 blir det opplyst at han eide 1˝ skippund odelsgods i Sørby, mens resten var pantegods. Et tingboksreferat fra 1653 bidrar ytterligere til å bekrefte slektskapet mellom folkene på Gjellestad og Sørby. Bjørn Rolvsen på Sørby opptrådte da på vegne av Guttuls sønn, Kjell Gjellestad, og krevde inn resterende landskyld i Grøttvet. 1

 

  1. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 6-7, 50-51. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 308 Allmuen i Råde (1610), side 282 og 416, segl 2.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26