Gunhild Evensdatter Nadem Søndre

>
ff
Christopher Soprim.
     
f
Even Christophersen Nadem Søndre/Soprim. Død omkring 1660 på Soprim, Hemnes, Høland (AK). Gårdbruker.
 
Gift Børger Olufsen Nadem Søndre/Østby Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1604.
Død omkring 1664 på Østby Søndre, Hemnes, Høland (AK).
Amund Børgersen Nadem Søndre/Næs Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1634 på Nadem Søndre, Løken, Høland (AK).
Død 1689 på Næs Søndre, Trøgstad (ØF).
Begravet 13.10.1689 i Trøgstad. 1

Levde 1615.
Levde 1645 på Nadem Søndre, Løken, Høland (AK).
    Familien er omtalt i Odd Ottesens utrykte manuskript om Hølands-gårder.

    Gunhild og Børger hadde følgende barn (minst):
Ca. 1630: Morten, til Soprim i Hemnes, Høland, gift med Ingeri Knudsdatter, skifte 16.01.1711.
Ca. 1634: Amund til Søndre Næs i Trøgstad, gift med Dorte Fransdatter Torp, død i 1689.

    Morten oppgis å være 36 år i 1664 (født ca. 1628) og 80 år i 1701 (født ca. 1621). Det er vel imidlertid mer grunn til å feste lit til en innførsel av 18.06.1680 i Nedre Romerike tingbok nr. 11, folio 36b, hvor Morten vitnet:
    «Morten Soprim Proffuer vden æd; er 50 aar gl: hans Bestefaders ord,
    som bode paa Syndre Nademb, Mest ald hans alder». 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepult:», folio 205.
  2. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 527, 544, 595. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 4, side 498.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26