Laurits Vear
-(..1634)
Odelsbonde.

>
       
   

Laurits Vear. Død før 1634 på Vear, Røyken (BU). Odelsbonde.
Gift ??? Trulsdatter Bølstad.
Guri Lauritsdatter Vear. Død 1664 på Hallangen Nordre, Frogn (AK).

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Død før 1634 på Vear, Røyken (BU).

Levde 1593 på Vear, Røyken (BU).
    Laurits er nevnt på Vear i 1593.

    Han var trolig gift med en datter til Truls Bølstad i Røyken.

    I 1618, 1624 og 1630 er han ført i Lensregnskapet med eiendeler i en rekke gårder.

    "
Landskatt Martini 1618. Bragenes fogderi, Røyken prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 48, legg 7, litra G, bilde 12).

    «Landskatten til Martini i 1618 viser:
«Røggenn Preste Gieldtt - Jordeiggendis Bønder,»
    «Laurits Weers Goudts
1½ dr 1½ ort Wdj samme gaard - 1 pund 1 fxring saltt.
1½ dr 1 ort Wdj Grann - 15 lißpdt Kornn.
3 ort - Wdj Suangh - 1 fxring Kornn.
3 ort - Wdj Grøttland - 1 fxring kornn.
1½ ort - Wdj Skie - 1 fxrinig saltt.
18 sk - Wdj Koudallenn - 1½ lißpdt kornn.
12 sk - Wdj Øiedallenn - 1 lißpdt korn.
            Øffuer Allt - 6 dr 1½ ort, Gaff ¼ partten - 1½ dr 6½ sk».

    "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Røgenn Sogenn».

    Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser for Bragernes fogderi:
«Røgenn Sogenn.
Jordeigendis Bønder.
    ....
Lauritz Weers Guodts
wdj Weer - 1 pund 1 fxrg: [fjerding] Salt.
Grann - 15 Lißpd Kornn
Suang [i Lier] - 1 færing Kornn.
Skie - 1 færing salt.
Nørdre Rud [i Lier?] - 3½ Lißpd Kornn
Øyedall - 1 Lißpund Kornn».

    "
Landskatt Martini 1634. Bragenes fogderi, Hurum prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 120, legg 4, litra N, bilde 12).

    I 1634 er datteren Ingeborg ført på Vear, nå i Hurum prestegjeld.
Hun arvet tydeligvis en part av gården.

    Det er derfor trolig at Laurits døde før 1634.

    Amund Hallangen eide i 1624 bl. a. 1 skippund salt i Vear og 7 lispund salt i Klemetsrud, som han antagelig fikk med sin hustru. Han hadde fortsatt disse partene i 1637. 1

 

  1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 10a. Bragenes fogderi 1624, folio 568. Haakon Falck Myckland: Bygdebok for Frogn, Bind 1, Gårdshistorien, side 571. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 534, 549, 584.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26