Jacob Nilsen Buer
1602?-
Bygdelensmann.

>
       
   

Jacob Nilsen Buer. Født omkring 1602. Bygdelensmann.
Gift mellom 1672 og 1677 Gunhild Halvorsdatter Søndre Garsegg.

Biografi - Biography

Bygdelensmann.
Født omkring 1602.
Uforsket i Buer, Rakkestad.

Levde 1677.
    Jacob kom fra Buer, Rakkestad.

    Han var først gift med en enke, og hadde flere barn i dette ekteskapet.

Jacob ble så gift med Gundborg Schilduorsdatter, enken etter Amund Gulbrandsen Berg som døde ca. 1642.

    Han overtok Berg, mens hans gård Buer senere ble brukt av Amund Bergs sønn Gulbrand og av Gundborgs sønn fra første ekteskap, Amund Toresen. Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Berrigh som Jacob bruger,
schylder til besidern med bøx. 13 lpd.»

    For Skog i Skiptvet oppgir matrikkelen:
«Willumb Schough
schyllder till Jachob Berigh i Rachastad soegnn 1 pund,
1 pund eiger bundenn selff.»
I en skatteliste fra 1648-49 betaler Willum skatt av 2 skippund i Skoug. Han må nå ha kjøpt den annen halvpart av Jacob og er dermed eier av hele gården. Det er sannsynlig at Jacob Berg eller hans første hustru har vært nær beslektet med eierne av Skoug og har fått halvparten av gården i arv.

    Gundborg døde i 1669.

    Ved skiftet etter Gundborg samme år overtok Jacob 7˝ lispund i Sæves med bøxel, og han skulle fortsatt ha halvparten av ødegården Støten.

    Omkring 1670 flyttet Jacob så tilbake til Buer. Han giftet seg så med Gunhild Halvorsdatter, Jørgen Garsegs enke.

    24.11.1671 lot Torkel Olufsen på Schou tinglyse et brev utstedt av Jacob Nilsen på Øffre Buer i Rakkestad, hans stesønn Amund Tordsen, Jacob Nilsens svoger Jørgen Gøttsen og Kari Jacobsdatter - hvorved de har konfirmert det makeskifte som salig Nils Lauritsen, borger i København, hadde inngått med salig Villem Schou om 1 skippund i Schou mot Buer i Rakkestad. Torkel Olsen Schou og hustru Rønnaug Villemsdatter har nå gitt utstederne 30 Rdl. i overpenger på makeskiftet. Brevet er datert 26.04.1671 (Rakkestad tingbok nr. 21, folio 33a).

    03.07.1677 ble det reist sak mot Gulbrand Berg, Torsten og Bård Sæves og lensmannen Jakob Buer for at de ved uaktsomhet hdde sluppet en fangen rytter - Kristen Horneberg - av arresten. Dom (Rakkestad tingbok nr. 26, folio 50a). 1

 

  1. Skattematrikkelen av 1647, Rakkestad og Mossedal len, Rackestad sogen, folio 10. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 658. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 234-236.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26