Live Baardsdatter Brødremoen

>
       
f
Baard ???. Odelsbonde.
 
Gift Baard Borgersen Brødremoen Vestre. Gårdbruker.
Borger Baardsen Skibsrud/Brødremoen Vestre. Odelsbonde.
Død 1651 på Brødremoen Vestre, Eidsberg (ØF).

    Live nevnes i skiftet etter Peder Anundsen på Rygge, Hobøl, som ble avholdt 21.03.1622 etter at hun selv var død. Peder var sønn til Lives bror Anund.

    Skiftet viser at hennes bror, Anund Baardsen, hadde odelsjord i Lier, Askim.

    Live og Baard hadde bl.a. følgende sønner.
Helge, bruker av Brødremoen.
Borger, bruker av Skipsrud, Trøgstad. 1

 

  1. RA diplom 21. mars 1622, Rygge i Hobøl - papir. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 698. Ludvig Algrim: En gigantisk eiendomssvindel på midten av 1500-tallet, Runar nr. 2/1982, side 141.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26