Guri Halvorsdatter Ragnerud

>
       
   
Gift 25.06.1671 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Lars Knudsen Ragnerud. Rytter, gårdbruker.
Født omkring 1641 på Hobøl, Askim (ØF).
Død 1679 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 13.04.1679 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Knud Larsen Hobøl. Gårdbruker.
Født 1674 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 12.04.1674 i Båstad, Trøgstad (ØF).
Død omkring 1732 på Hobøl, Askim (ØF).

Levde 1648.
Levde fra 1663 til 1697 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Guri var første gang gift med Giest Laurssen Ragnerud. Giest hadde tidligere vært gift med en datter til Oluf Evensen Frøshaug, en av sønnene til Even Frøshaug.

    De hadde følgende barn (minst):
Ca. 1663: Halfuor.
Ca. 1665: Lauritz.
Marte.
Aase.

    "
Prestenes 2. manntall i 1666, 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 34.

    Ved manntallet i 1664-66 hadde «Noo. 37 Rachnerud» en skyld på 1 skippd. 1 fjerding.
«Jest Lauritzøn bruger er 52 Aar» (60 år etter fogdenes manntall).
Han har sønnene Halfuor Jestsøn 3 Aar og Lauritz Jestsøn 1 Aar.

    15.02.1670 ble det tinglyst en transport fra Lauritz Halstensen Hougland, Hovin, og Jon Klemetsen Aarsrud, Enebak til deres halvbror Gjest Racknerud på 12½ lispund i Rachnerud som de hjemler Gjest til evig odel. Datert Raknerud 24.03.1668 (Tingbok HF nr. 11, folio 6b).

    Giest døde i 1671:
«Septuag Sepulti Jest Lauridsen Ragnerud 61 aar» (Kirkebok Trøgstad nr. 1, folio 141).

    Skifte etter Giest ble avholdt 13.04.1671.
Boet hadde en netto formue på 107 rdl., dertil 5 fjerdinger i Raknerud.
De hadde barna:
1. Halffue, 2. Laurtz, 3. Marte, 4. Aase.

    Guri og Lars hadde følgende barn (minst):
1672: Siri.
1674: Knud.
1678: Giest.

    1672: «18 p Trin. Baptizati Lars Ragneruds B. N. Siri».
«Introducte 23 p Trin Gurri Ragnerud» (Kirkebok nr. 1, folio 147).
    1678: «12 p Trin Baptizati Lars Ragnerud B. N Jest» (Kirkebok 1, folio 165).

    Guris sønn Giest fra annet ekteskap døde ca. 1697, og skifte ble avholdt 12.03.1697. Arven ble delt mellom hans mor, hans søsken 1. Knud og 2. Siri, og hans halvsøsken 1. Halvor, 2. Lars og 3. Marte.
    Samme dag ble det utstedt en kvittens fra Knut Larsen, Halvor Gjestsen, Torkel Aslaksen og Sjøfar Gapestad til deres stefar Ole Raknerud for arv etter deres far og bror. Kvittensen er utstedt på Raknerud og tinglyst 16.03.1697. Torkel og Sjøfar var antagelig gift med Marte, henholdsvis Aase.

    "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 30, 1606-98, folio 37a-37b.

    «Publicerit Knud Larsen, Halfuor Giertsøn Torkill Aslacssen oc Søhfar Gabestad udgifen Quitantz paa deris tilfalden arfuepart effter Deris Fader oc Broder, huor med de Quiterer Deris Stiffader Olle Rachnerud for samme Arfue Daterit Rachnerud dj = 12 Martz 1697.»

    Etter dette er det trolig at Guri giftet seg tredje gang med en Ole etter at Lars døde. 3

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Copul.», folio 143.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 167.
  3. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 307, Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 10 og 34. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 1, 1667-1675, folio 42b; nr. 3, 1683-1705, folio 330. Tingbok Heggen og Frøland nr. 30, folio 36a-36b. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 386.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26