Kirsten Olluffsdatter Hokaas Nedre
1629?-1717

>
       
   

Kirsten Olluffsdatter Hokaas Nedre. Født omkring 1629. Død 1717 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift Torer Hokaas Nedre. Gårdbruker.
Født omkring 1640.
Død 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.03.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Guri Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1660 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 03.05.1660 i Båstad, Trøgstad. 2
Død 1699 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.03.1699 i Båstad, Trøgstad. 3
Tore Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 15.03.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 1712 på Aslachsby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.02.1712 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5
Gift 27.09.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF) 6 Niels Kiøstelsen Hokaas Nedre/Agnes. Gårdbruker.
Født omkring 1631.
Død 1716 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 02.02.1716 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7
Anne Nielsdatter Hokaas Nedre. Født 1672 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 24.11.1672 i Båstad, Trøgstad (ØF). 8
Død 1763 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 16.01.1763 i Båstad, Trøgstad (ØF). 9

Biografi - Biography

Født omkring 1629.
Død 1717 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 28.02.1717 i Båstad, Trøgstad (ØF). 10

Flyttet omkring 1687 fra Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF) til Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Torers hustru het Kirsten, «Kirsten Hougaas» ble introdusert 3 uker etter at deres datter Tore ble døpt.

    Hun må være identisk med Kirsten Olluffsdatter som ble gift med Niels Kiøstelsen i 1663, samme år som Torer døde. Niels har overtatt Nedre Hokaas ved manntallet i 1664. Ved skiftet etter Guri Torersdatter blir Niels oppnevnt som formynder for Guris datter, Guri Bergersdatter. Det oppgis da at han er datterens «bæste fader». Tore ble døpt 2 uker etter at hennes far ble begravet og ble nok adoptert av Niels.

  "

    Kirsten og Torer hadde følgende barn (minst):
1660: Guri, gift med Berger Gulbrandsen Ringstad.
1663: Tore, gift med Østen Jonsen Lund/Aslaksbye.

    1660: «Misericórdia dias Baptis Thorer Hougaas Barn N. Gurri» (Kirkebok nr. 1, folio 110).
    1663: «Reminice Baptis Thorer Hougaas B. N. Thore» (Kirkebok nr. 1, folio 118).
Kirsten Hougaas ble introdusert «Dom Judica», dvs. 3 uker etter Tores dåp.

    Kirsten og Nils hadde følgende barn (minst):
1664: Gudmund, døpt 3. søndag i advent (Kirkebok nr. 1, folio 123).
1666: Siri, døpt 7. søndag etter trefoldighet (Kirkebok nr. 1, folio 128).
1669: Torer, døpt 8. søndag etter trefoldighet (Kirkebok nr. 1, folio 137).
1671: Amund, døpt 2. søndag etter trettendedagen (Kirkebok nr. 1, folio 141).
1672: Anne, døpt 25. søndag etter trefoldighet (Kirkebok nr. 1, folio 148).
1676: ????, døpt 23. søndag etter trefoldighet (Kirkebok nr. 1, folio 159).
1678: Gundbiør, døpt juldagen (Kirkebok nr. 1, folio 166).

    Etter at familien flyttet til Agnes overtok en Gulbrand Hokaas. 01.12.1690 var det sak mot Gulbrand Hokaas for skjelderi mot Kirsten Agnes. For Kirsten møtte hennes mann Nils Agnes. To vitner ble innstevnet, saken ble utsatt. Nytt stevnemål ble avholdt 16.03.1691.

    Sønnen Torer som døde i 1723 var lensmann. Han hadde antagelig et hissig gemytt. 19.10.1699 stevnet klokker Nils Pedersen Crestrup Torer for skjelderi. Det kom til forlik (HF tingbok nr. 31, folio 26a-26b).

    Ved et ting i Trøgstad 30.10.1716 skulle Torer og Gunner Torsen bevitne et stevnemål:
«Mens som man fornam at lendsmanden var beskienket, saa kunde hand icke accepteris til nogen Eed».
....
«Fremkom hand for retten med adskillige uskikkeligheder og sværgen og banden, hvilket hand Laugretted krævede til Viden og til næste Ting vil have sin Tiltale til hannem forbeholden» (HF tingbok nr. 38, folio 55a-55b).

    31.03.1717 ble det reist sak mot lensmanden i Trøgstad, Torer Nilsen Haakas for hans uskikkelige forhold i retten på seneste sakting «ved hans drukkenskab, sværgen og Banden, saavel som Opsætsighed». Saken ble utsatt til 06.07.1717 hvor det endte med forlik (HF tingbok nr. 38, folio 87a-87b og 113a).

    Kirsten døde i 1717:
«Dom Óculi Sepult: Sl. Niels Kiøstelsøn Agnæs Qvinde n: Kirsti Ols Datter gl: 88 aar L.b.». 11

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 117.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 110.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sep.», folio 268.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 118.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 30.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Cop.», folio 119.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult», folio 63.
 8. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 148.
 9. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde», folio 191.
 10. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 71.
 11. Tingbok Heggen og Frøland nr. 25, folio 63a og nr. 26, folio 6a-6b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26