Torer Hokaas Nedre
1640?-1663
Gårdbruker.

>
       
   

Torer Hokaas Nedre. Født omkring 1640. Død 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift Kirsten Olluffsdatter Hokaas Nedre. Født omkring 1629.
Død 1717 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 28.02.1717 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Guri Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1660 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 03.05.1660 i Båstad, Trøgstad. 2
Død 1699 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.03.1699 i Båstad, Trøgstad. 3
Tore Torersdatter Hokaas Nedre. Født 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 15.03.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 1712 på Aslachsby, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.02.1712 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1640.
Død 1663 på Hokaas Nedre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.03.1663 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6

    Det kan være vanskelig å holde de tre Hokaasgårdene fra hverandre i kirkebøkene fra denne tiden.
Gudmund satt på Mellom-Hogaas.
Tosten Hougaas bodde ifølge manntallet i 1664 på Nordre eller Øvre Hogaas:
  Dåp 1654: XI Trin Tosten Hougaas B. (Folio 95).
  Dåp 1656: Judica Tosten Hougaas B. Gulbrand (Folio 99).
  Manntall 1664: No 33. Nødre Hogaas. Tosten Elowsen 54 Aar.

    Berger Christophersen, som betalte kontribusjonsskatten ved Jonsok og Mikjelsmesse i 1660, har i 1661 flyttet til Hvammer. Berger var gift med Gro, datter til Einar Aslachsen Nedre Hokaas og Gunnild Rolfsdatter Vestre Aslerud. Samtidig er antagelig Gunnild død, hennes andel i Nedre Hokaas er overtatt av hennes sønn, Aslach.

    Torer overtok Nedre Hokaas i 1660 eller 1661.

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser for Søndre, dvs. Nedre Hokaas:

    "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 26a.

«Bonde Goedtz: Hogaas. Tore paaboer skylder till
    Aslach Agnes ibm. - Miell 1 pund 4 lispd.
Aslach Agnes biuger.
Skoug till Gierdefang och brendeweed - 1 hommelhauge.
1 liden beche quern.
Skatter:
  Smør - 3 bz. - 12 sk.
  Korn - 1 Spand - 20 sk.
  Ledingspenge - ˝ sk. - ˝ sk.
  Foring - ˝ dlr. - ˝ dr.
  Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr».

    Torer døde i 1663:
«Esto Mihi (Fastelavenssøndag) Thorer Hougaas Æt 23». 7

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 71.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 110.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sep.», folio 268.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 118.
  5. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult:», folio 30.
  6. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 117.
  7. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 26a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26