Petra Bolette Lindholm
1821-1853
Lærerinde.

>
ff
Hans Truelsen. Født omkring 1742. Død 09.08.1827 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt). Gaardmand.
fm
Kirsten Knudsdatter. Født omkring 1735. Død 07.03.1796 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt).
   
f
Cornelius Hansen Lindholm. Født 26.01.1782 i Gøtterup, Tislund sogn (Haderslev amt). Død 09.03.1851 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Skolelærer.
m
Ellen Marie Christensen. Født 1786. Død 16.02.1831 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).

Petra Bolette Lindholm. Født 27.10.1821 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Død 21.11.1853 i Nørre Ørslev sogn (Maribo amt). Lærerinde.

Biografi - Biography

Lærerinde.
Født 27.10.1821 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 02.12.1821 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 1
Død 21.11.1853 i Nørre Ørslev sogn (Maribo amt).
Begravet 28.11.1853 fra Nørre Ørslev kirke, Nørre Ørslev sogn (Maribo amt). 2

Levde 1834 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Levde fra 1845 til 1850 i Riserup Bye, Nørre Vedby sogn (Maribo amt).
Levde 1851 i Nørre Ørslev sogn (Maribo amt).
    Petra Bolette ble født i 1821 og døpt i Aastrup kirke i Astrup sogn:
«Aar og Datum: 1921. October 27.
Barnets fulde Navn: Petra Bolette.
Daabens Datum enten i Kirken eller Hiemme: Decemb. 2.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl:
    Skolelærer Cornelius Lindholm i Moseby og Ellen Kristensen.
Faddernes Navn, stand og Opholdssted:
    Gaardmand Niels B..sens Kone i Mosebye bB [bar Barnet].
    Niels Kristoffersen, Jens Piil, Lars Jørgensen, Anne Jørgensd: alle i Mosebye».

    Hun ble konfirmert i 1838:
«Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Uden god Kundskab.
Naar og af hvem vaccineret: ... af Difterietologen ... Klein i ...».

    Kjeld Elers Lindholm skriver om Petra Bolette:
«En fin lyshåret pige, faderens yndlingsbarn. Hun sang, spillede og tegnede, senere sendt til København for at utdannes i det Fine. Hun var i huset hos en instrumentmager Hushagen».

    Ved folketellingen i 1834 for Aastrup sogn bodde Petra Bolette hjemme hos sin far.

    Ved folketellingene i 1845 og 1850 var Petra Bolette lærerinne og ugift. Hun bodde hos Peder Andreas Heiberg Jørgensen og hans kone Thomasine Elisabeth Johansen Koch, på Riserup Præstegaard i Riserup Bye, Nørre Vedby, Falsters Nørre. Peder Andreas var Provst over Falsters Provstier og Sogneprest.

    Petra Bolette giftet seg 22.02.1850 i Nørre Vedby kirke med Peter Ebbe Jensen
(Kirkebok Nørre Vedby, 1841-71: «Copulerede», folio 125).
    Han ble født 10.07.1822 i Sønder Kirkeby. Hans foreldre var Skolelærer Lars Jensen og Bartholine Catrine Brehm (Kirkebok Sønder Kirkeby, 1814-37: «Fødte. Mandkiøn», folio 18).
    Peters søster, Catharina Margrete var gift med Hans Lindholm og fetter til botanikeren Hans Mortensen.
    Etter at Petra Bolette døde i 1853, giftet Peter Ebbe seg 2. gang 12.10.1854 i Sønder Kirkeby med Laurenze Marie Koch, datter til avdøde Consistorialraad og Sognepræst i Horbelev Sogn, Hans Christopher Elers Koch, og Laurentze Marie Buntzen (Kirkebok Sønder Kirkeby, 1838-65: «Copulerede», folio 115).
    «Skolelærer og Kirkesanger» Peter Ebbe Jensen døde 10.05.1856 i Nørre Ørslev sogn, 33 10/12 år gammel - «Død af Tæring» (Kirkebok Nørre Ørslev, 1853-86: «Døde Mandkiøn», folio 259).

    Petra Bolette og Peter Ebbe fikk følgende barn (minst):
1851: Cornelius, født i Nørre Ørslev, Gartner, utvandret 1876 til Philadelphia i Pennsylvania, U.S.A.
1852: Lars, født i Nørre Ørslev, Tømrer, utvandret 1871 til New Orleans i Louisiana, U.S.A.

    Ved skiftet etter hennes far 29.11.1851 fremgår at hennes mann var skolelærer.

    Petra Bolette døde 1853 i Nørre Ørslev sogn:
«No. 2.
Dødsdagen: 21. November 1853.
Begravelsesdagen: 28. November 1853.
Den Dødes For- og Tilnavn:
    Petra Bolette Jensen født Lindholm.
Stand, Haandtering og Opholdssted:
    Skolelærer Jensens Hustrue af Nørre Ørsløv.
Alder: 32 Aar.
Anmærkninger: Død af Tæring [Tuberkulose]».

    Peter Andreas, en av hennes brødre, kalte sin nesteldste sønn Elers. Han er farfar til den Kjeld Elers Lindholm som har skrevet notatene om familien Lindholm. 3

 

  1. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Qvindekiøn», folionr. mangler (oppslag 76 i arkivarieronline.dk).
  2. Kirkebok Nørre Ørslev, 1836-53: «Døde. Qvindekiøn», folio 158, nr. 2.
  3. «Confirmerede. Piger» i kirkebok Aastrup, 1812-37, folionr. mangler (oppslag 170 i arkivarieronline.dk), nr. 1 og kirkebok Aastrup, 1837-59, folio 110, nr. 2. Folketellingen i 1834 for Aastrup sogn. Folketellingen i 1845 og 1850 for Riserup Bye, Nørre Vedby, Falsters Nørre. Skifteprotokoll fra Falster Birk i 1851. Notater fra Kjeld Elers Lindholm.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26