Ellen Marie Christensen
1786-1831

>
       
   

Ellen Marie Christensen. Født 1786. Død 16.02.1831 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Gift 25.07.1806 i Aastrup sogn (Maribo amt) 1 Cornelius Hansen Lindholm. Skolelærer.
Født 26.01.1782 i Gøtterup, Tislund sogn (Haderslev amt).
Døpt 03.02.1782 i Tislund kirke, Tislund sogn (Haderslev amt). 2
Død 09.03.1851 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Begravet 13.03.1851 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 3
Caroline Kirstine Lindholm. Født 10.10.1807 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 22.11.1807 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 4
Død 31.01.1896 i Roskilde Købstad (Roskilde amt).
Anne Kirstine Lindholm. Skolebestyrerinde.
Født 13.08.1809 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 05.11.1809 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 5
Død 13.03.1862 i Landdistriktet, Nykøbing Falster sogn (Maribo amt).
Begravet 18.03.1862 fra Nykøbing kirke, Nykøbing Falster sogn (Maribo amt). 6
Ulrikke Sophie Lindholm. Husbestyrerinne.
Født 01.03.1812 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 07.05.1812 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 7
Død 28.11.1878 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 03.12.1878 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 8
Hans Lindholm. Lærer, folketingsmann.
Født 31.07.1814 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 18.09.1814 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 9
Død 18.06.1893 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 23.06.1893 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 10
Christiane Dorthea Maria Lindholm. Født 02.11.1816 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 16.12.1816 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 11
Død 10.01.1862 i Købstaden, Nykøbing Falster sogn (Maribo amt).
Begravet 24.01.1862 fra Nykøbing kirke, Nykøbing Falster sogn (Maribo amt). 12
Peder Outzen Lindholm. Født 25.05.1819 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 14.07.1819 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 13
Død 02.02.1820 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Begravet 05.02.1820 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 14
Petra Bolette Lindholm. Lærerinde.
Født 27.10.1821 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 02.12.1821 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 15
Død 21.11.1853 i Nørre Ørslev sogn (Maribo amt).
Begravet 28.11.1853 fra Nørre Ørslev kirke, Nørre Ørslev sogn (Maribo amt). 16
Marie Vilhelmine Lindholm. Født 02.01.1824 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 15.02.1824 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 17
Død 21.01.1883 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).
Begravet 26.01.1883 fra Frederiksværk kirke, Vinderød (Frederiksborg amt). 18
Peder Andreas Lindholm. Lærer.
Født 05.09.1825 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 28.10.1825 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 19
Død 12.01.1894 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 17.01.1904 fra Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 20

Biografi - Biography

Født 1786.
Død 16.02.1831 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Begravet 21.02.1831 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 21

Levde 1806 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
    Vi vet ikke med sikkerhet hvor Ellen Marie ble født eller hvem som var hennes foreldre.

    Vi vet imidlertid at hun ble født i 1786. En omtale av hennes sønn, Peter Andreas, i Den jonstrupske Stat viser dette:
836) * 1846 2 U. Lindholm Peter Andreas (1), f. i Moseby 5/9 1825, S. af Lærer Kornelius Hansen L. (f. 26/1 1782, Lærer 1805, DM. 28/10 1836, død 9/3 1851) og Ellen Marie Christensen (f. 1786, død 1831). - 1/11 1847 Undenl. i Bregninge p. F.; 5/8 1851 Lærer i Ullerslev og Ks. v. Uunede Kirke, 13/8 1856 i Nørre-Orslev; entl. 31/12 1883; boer i Nykjøb. p. F.

    Da Ellen Marie giftet seg med Cornelius i Aastrup 22.06.1806 var en av forloverne
Ulrik Jensen, kobbersmed i Nykøbing.
    Vi finner denne Ulrik og hans familie i Nykøbing ved folketellingen i 1801:
Maribo amt, Falsters Sønder herred, Nykøbing Købstad, Langgade No 2, , , 31te fam.
Uldrich Jensen, Huusbonde, 47, Gift 1 gang, Kobbersmed.
Chirstine Ditmo, Hans Kone, 39, Gift 1 gang.
Las Lassen, Konens Søstersøn, 6, Fattig Tiltager.
Matiel Lasdatter, Ligeledes Søsterdatter, 3, Fattig Tiltager.
Ellen Christensdatter, Ligeledes Søsterdatter, 13, Ugift, Fattig Tiltager.
Hams Jørgensen, - , 36, Ugift, Gaardskarl.
Sophie Christensdatter, - , 16, Ugift, Pige.
Adam Samsøe, - , 29, Ugift, Svend.
Jochom Rys, - , 14, Ugift, Dræng.
    Ved folketellingen i 1787 oppgis kobbersmeden Ulrich Jensen å være 34 år og hans hustru, som nå er 28 år, kalles Kirstine Margaretha. Dette innebærer nok at hennes samlede fornavn er Kirstine Margaretha Ditmo, samtidig som hennes etternavn ikke fremgår av folketellingene. Jeg har ikke funnet Ulrichs og Christines gifte i Nykøbing Købstad.

    Vi finner at en Ellen Marie, datter til kjøpmann Friderich Christensen og Karen Marie Svane, er født i Nykøbing Købstad i 1786:
1786 Fredag d 29de Decemb døbes
  Kiøbmand Frideric Christensens og Karen Marie Svanes liden Datter,
    Kaldes Ellen Marie
  Bæres af Hans Chr: Møllers Kone.
  Faderene Ingebore Svane, W.teur Bentsen, Kiøbmand ... ..., Kristen Schierning.
(Kirkebok Nykøbing Falster, 1773-1815: Daab, folio 44).
    Ved folketellingen i 1787 for Nykøbing Falster Købstad finner vi denne Ellen Marie med sine foreldre i Slotsgade 13. Hennes far, Frideric Christensen, dør i 1797 og moren, Karen Marie, gifter seg igjen samme år med Christian Otto Smith. Karen Marie Svane dør selv i 1802.
    Jeg har imidlertid ikke funnet denne Ellen Marie i folketellingen for Maribo amt i 1801. Jeg har heller ikke funnet henne i dødslistene for Nykøbing Købstad fram til 1802.
    Det var tydeligvis ikke uvanlig at barna fikk samme etternavn som deres far. Karen Maries barn fra hennes første ekteskap med Friderich Christensen føres alle med Christensen som etternavn i 1801-tellingen.
    Da Karen Marie gifter seg 2. gang, vises det til et skifte etter Friedrich. Adgang til dette skifte kan muligens gi informasjon om hva som hendte med deres datter, Ellen Marie.

    Det er mulig at det er vår Ellen som er oppført hos Ulrich i 1801. Jeg har ikke funnet noen annen trolig Ellen Marie Christensen i folketellingene for Maribu amt i 1801. Det må bemerkes at hun i folketellingen kalles Christensdatter og ikke Christensen. Det burde bety at hennes far het Christen og at hun ikke er identisk med datteren til Frideric Christensen ovenfor.
    Om Ellen hos Ulrich skulle være identisk med den Ellen Marie som døpes 03.12.1786, burde Christine Margarethe Ditmo være født Svane, og søster til Ellen Maries mor. Ytterligere en søster må ha vært gift med en Lass eller Lars, da Ellens mor fra dåpen i 1786, i 1801 var gift 2. gang med Christian Otto Smith. Det er ikke mulig å kontrollere dette, da kirkebøkene for perioden 1751 - 1770 har blitt ødelagt av brann.
    Imidlertid, om folketellingen fra 1801 er korrekt, finner jeg - basert på ovenstående - det lite trolig at Ellen Marie født i 1786 og Ellen Christensdatter fra folketellingen i 1801 er samme person!

    Ellen Marie og Cornelius hadde følgende barn:
1807: Caroline Kirstine, ugift i 1851, bodde da hos sin far i Moseby.
1809: Anne Kirstine, gift 1834 med teglbrænder Jørgen Løye, døde 1862 i Nykøbing Falster.
1812: Ulrikke Sophie, ugift, døde 1878 i Stubbekøbing.
1814: Hans, gift med Trine Margrethe Jensen, døde 1893 i Nykøbing Falster.
1816: Christiane Dorthea Maria, ugift, døde 1862 i Nykøbing Falster.
1819: Peder Outzen, døde i 1820, 8 måneder gammel.
1821: Petra Bolette, gift 1850 med Peter Ebbe Jensen, døde 1853 i Nørre Ørslev.
1824: Marie Vilhelmine, gift 1849 med Johannes Cordia Bech Berg,
                                        døde 1883 i Frederiksværk Købstad.
1825: Peter Andreas, gift 1851 med Ane Christine Pedersen, døde 1894 i Stubbekøbing.

    Faddernes navn og hjemsted gir ingen ytterligere ledetråder med hensyn til Ellen Maries slekt.

    Ellen Marie døde i Moseby i 1831, 45 år gammel:
Dødsdagen: - Begravelsesdagen:
    Febr. 16. - Febr. 21.
Den Dødes For- og Tilnavne:
    Ellen Marie fød Christensen.
Stand, Haandtering og Opholdssted:
    Hr. Skolelærer Lindholms Hustru Msby.
Alder:
    45 Aar. 22

 

 1. Kirkebok Åstrup, 1719-1811: Viede-Folck, folio 277.
 2. Kirkebok Tislund-Bevtofte, 1703-1809: Fødde, folio 283.
 3. Kirkebok Aastrup, 1837-59: Døde. Mandkiøn, folionr. mangler (oppslag 198 i arkivarieronline.dk), nr. 2.
 4. Kirkebok Aastrup, 1719-1811: Fødde, folio 151 og kirkebok Aastrup, 1801-13, folio 5, nr. 29.
 5. Kirkebok Aastrup, 1801-13, folio 6, nr. 20.
 6. Kirkebok Nykøbing Falster, 1847-75: Døde Qvindekiøn, folio 546.
 7. Kirkebok Aastrup, 1801-13, folio 8, nr. 11.
 8. Kirkebok Stubbekøbing, 1871-86: Døde Qvindekjøn, folio 260, nr. 11 og kirkebok Aastrup, 1860-78: Døde Qvindekiøn, folio 445-46.
 9. Kirkebok Aastrup, 1812-37: Fødte. Mandkiøn, folionr. mangler (oppslag 3 i arkivarieronline.dk), nr. 16.
 10. Kirkebok Stubbekøbing, 1892-1904: Døde Mandkøn, folio 222, nr. 10 og Aastrup, 1892-1914: Døde Mandkøn, folio 114.
 11. Kirkebok Aastrup, 1812-37: Fødte. Qvindekiøn, folionr. mangler (oppslag 67 i arkivarieronline.dk), nr. 10.
 12. Kirkebok Nykøbing Falster Købstad, 1847-75: Døde. Qvindekjøn, folio 546, nr. 4.
 13. Kirkebok Aastrup, 1812-37: Fødte. Mandkiøn, folionr. mangler (oppslag 13 i arkivarieronline.dk), nr. 12.
 14. Kirkebok Aastrup, 1812-37: Døde. Mandkiøn, folionr. mangler (oppslag 210 i arkivarieronline.dk), nr. 1.
 15. Kirkebok Aastrup, 1812-37: Fødte. Qvindekiøn, folionr. mangler (oppslag 76 i arkivarieronline.dk).
 16. Kirkebok Nørre Ørslev, 1836-53: Døde. Qvindekiøn, folio 158, nr. 2.
 17. Kirkebok Aastrup, 1812-37: Fødte. Qvindekiøn, folionr. mangler (oppslag 81 i arkivarieronline.dk), nr. 1.
 18. Kirkebok Vinderød, 1863-91: Døde Qvindekiøn, folio 230, nr. 1.
 19. Kirkebok Aastrup, 1812-37: Fødte. Mandkiøn, folionr. mangler (oppslag 30 i arkivarieronline.dk).
 20. Kirkebok Stubbekøbing, 1892-1904: Døde Mandkøn, folio 223, nr. 2.
 21. Kirkebok Aastrup, 1812-37: Døde. Qvindekiøn, folionr. mangler (oppslag 242 i arkivarieronline.dk), nr. 1.
 22. Folketellingen for Nykøbing Falster Købstad i 1787, folio 260-61. Folketellingen i 1801 for Maribo amt, Falsters Sønder herred, Nykøbing Købstad, Langgade No 2, 31te fam, folio 70. Den jonstrupske Stat, side 206.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26