Ulrikke Sophie Lindholm
1812-1878
Husbestyrerinne.

>
ff
Hans Truelsen. Født omkring 1742. Død 09.08.1827 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt). Gaardmand.
fm
Kirsten Knudsdatter. Født omkring 1735. Død 07.03.1796 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt).
   
f
Cornelius Hansen Lindholm. Født 26.01.1782 i Gøtterup, Tislund sogn (Haderslev amt). Død 09.03.1851 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Skolelærer.
m
Ellen Marie Christensen. Født 1786. Død 16.02.1831 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).

Ulrikke Sophie Lindholm. Født 01.03.1812 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Død 28.11.1878 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Husbestyrerinne.

Biografi - Biography

Husbestyrerinne.
Født 01.03.1812 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 07.05.1812 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 1
Død 28.11.1878 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 03.12.1878 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 2

Levde 1840 i Orø sogn (Holbæk amt).
Levde 1850 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
    Sophie Ulrike ble født i 1812 og døpt i Aastrup kirke i Astrup sogn:
«Aar og No: 1812 - 11.
Navne Piger: Sofie Ulrike.
Fødselsdag: Marts 1.
Døbt og var i Kirken: May 7.
Forældrenes Bopæl - Næring - Navne:
    Mby - Skolelærer - Cornelius Lindholm & H. Ellen Kristensen».

    «Ulrikke Soph.» ble konfirmert 22.04.1826:
«Dom angaaende Kundskab og Opførsel: ---.
Naar og af hvem vaccineret»: Klein 1813».

    I 1840 arbeidet Ulrikke Sophie som husjomfru hos sognepresten Jørgen Gottfred Petersen på Præstegaarden i Bybjerg, Orø sogn i Tuse herred og Holbæk amt. Dette fremgår av folketellingen det året. Presten var enkemann med en sønn og en pleiesønn og hadde forøvrig tre tjenestekarler og tre tjenestepiker i sin tjeneste.

    Ulrikke Sophie, kalt «Rikke», var senere husbestyrerinne for Konsul C. B. Benzon i Stubbekøbing.
    Folketellingen i 1850 for Westergade 10 i Stubbekøbing Købstad viser at Ulrikke var 36 år gammel, ugift og «Huusjomfru» hos kjøpmannen Boye Benzon og hans kone Hansine Magrethe.

    Fra Jonstrupbogens 5. Bind ved lærer Hans Rasmussen:
    «Ved min ankomst til Guldborg (Okt 1851) traf jeg min tilkommende hustrus ældste broder Christian, der tidligere havde været forpagter af Moseby Præstegård, men nu boede i Egense nær Guldborg. I selskab med ham var en jomfru Lindholm. Hendes broder var Peter Lindholm, han havde hidtil haft det anden lærer embede, jeg rejste hen for at overtage. De kom lige fra Horslunde, hvor Peter havde holdt bryllup med Ane Pedersen med hvis yngre søster, jeg senere blev gift. Christian fik det hurtigt ordnet således at jomfru Ulrikke Lindholm og jeg i forening lejede en vogn som førte os til Stubbekøbing. Hun var der husbestyrerinde for Konsul, Købmand og Brændevinsbrænder Benzon. Efter jomfru Lindholms beskrivelse af vejen til Brejninge skole fortsatte jeg til fods.»

    Ved skiftet etter hennes far 29.11.1851 var hun fortsatt ugift.

    Hun var fadder da hennes nevø Peder Viggo Berg ble døpt i Stubbekøbing kirke 21.11.1854. Peders mor var hennes søster Marie Vilhelmine.

    Vi finner henne fortsatt som ugift og husjomfru hos hos Købmanden Christian Boye Benson i Stubbekøbing i 1855. Hun kalles nå feilaktig Maren Sofie Lindholm og oppgis å være 45 år gammel.

    Hun døde i 1878 og ble begravet fra Aastrup kirke. Hun var da «Husjomfru i Stubbekjøbing» og 67 år gammel. 3

 

  1. Kirkebok Aastrup, 1801-13, folio 8, nr. 11.
  2. Kirkebok Stubbekøbing, 1871-86: «Døde Qvindekjøn», folio 260, nr. 11 og kirkebok Aastrup, 1860-78: «Døde Qvindekiøn», folio 445-46.
  3. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Confirmerede. Piger», folionr. mangler (oppslag 158 i arkivarieronline.dk), nr. 3. Folketellingen i 1840 for Orø sogn i Tuse herred og Holbæk sogn. Folketellingen i 1850 og 1855 for Stubbekøbing Købstad. Skifteprotokoll fra Falster Birk i 1851. Notater fra Kjeld Elers Lindholm.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26