Jøran Willumsdatter Søegaard
-(..1589)

>
       
   

Jøran Willumsdatter Søegaard. Død før 1589 på Søgaard, Øymark (ØF).
Gift Amund Gundersen Søegaard. Odelsbonde.
Død før 1589 på Søgaard, Øymark (ØF).
Tord Amundsen Anundbye. Odelsbonde, lensmann.
Født før 1550.
Død før 1613 på Anundbye, Øymark (ØF).

Biografi - Biography

Død før 1589 på Søgaard, Øymark (ØF).

Levde 1530.
Levde 1550 på Søgaard, Øymark (ØF).
    I boken om Søegaard-slekten av Leif Ottar Berger antydes det, sitert etter en bok av Odd Flagstad, at Jøran var datter til en Willum Asgautsen Skog i Skiptvet og Gunhild Sigurdsdatter [Rosensværd]. Denne Willum Asgautsen er ikke dokumentert i kildene, derimot levde en Willum Asgautsen på Skog i begynnelsen av 1600-tallet. Den tidligere Willum Asgautsen kan være en oppdiktet person, konstruert for å lage en spennende anetavle. Riktignok arvet barna til Amund og Jøran gods som ble skiftet på Ramstad i Spydeberg i 1556, og de samme barna reiste i 1596 arvekrav på slikt gods. Det er likevel usikkert hvordan denne arven har gått, noe som blir påpekt av Atle Steinar Langekiehl i NST, Bind XXXIII (1991).

    Jøran og Amund hadde følgende barn:
Før 1550: Tord, som var eldst, levde i 1601, død før 1613.
Gunder, levde i 1601, døde før 1613.
Anne, gift med Rasmus Sandtorp i Øymark.
Gunhild.
Tyrri, gift med Amund Olsen Aarnes i Øymark.

    Jøran kan ikke ha vært født senere enn 1530, da hennes sønn, Tord, var myndig (minst 25 år) i 1575.

    Den 20.01.1589 holdt barna skifte etter sine foreldre på Anundbye (Anonby) i Øymark. 1

 

  1. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 548, 586. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn og deres aner (1984). Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - Grimstad - Grini - Berger-slekten (1986), side 5-12.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26