Amund Gundersen Søegaard
-(..1589)
Odelsbonde.

>
       
f
Gunder Søegaard. Født før 1511. Odelsbonde.
 

Amund Gundersen Søegaard. Død før 1589 på Søgaard, Øymark (ØF). Odelsbonde.
Gift Jøran Willumsdatter Søegaard. Død før 1589 på Søgaard, Øymark (ØF).
Tord Amundsen Anundbye. Odelsbonde, lensmann.
Født før 1550.
Død før 1613 på Anundbye, Øymark (ØF).

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Død før 1589 på Søgaard, Øymark (ØF).

Levde 1530 på Søgaard, Øymark (ØF).
    Amund var Øymarks største jordgodseier.

    Lund i Rødenes er første gang funnet nevnt i 1589. Halvdelen av gården, dvs. 10 lispd., tilhørte Amund i annen halvdel av 1500-årene.

    Den 20.01.1589 holdt barna skifte etter sine foreldre på Tords gård, Anundbye (Anonby) i Øymark:
    «For alle menn som dette brev kommer i hende eller blir bekjent, vi etterskrevne - Jens Bertelsen ... prost til Aremark og Øymark kirker, Syver Holmegil, Klaus Kirkeby, Reier Vagelsby og Erik Lie - lagrettemenn i Marker av år 1589.
    Mandag nest før Pauli ... var vi på Anundbye, og flere gode menn overværende et lovlig skifte og bytte imellom Tord og Gunder Amundssønner og deres søsken: Anne, Gunhild og Tyrri Amundsdøtre av alt husets løse og faste gods som de arvede etter deres fader og moder ved navn Amund Gundersen og Jøran Willumsdatter, som bodde på Søegaard i Øymark sogn, gjorde de seg imellom ved lovlig kontrakt og forlikelse så at hver av dem, og ved hver sin stand og alle deres arvinger og etterkommere skulle nyde og beholde deres anpart som heretter følger:
    Først skal Tord Amundsen frelselig inngå i Søegaard 1 pund og 1 fjerding, nok i Klemetsby som ligger i Rødenes sogn 1 pund, og ettersom at Tord beholdt hovedgodset har han etterlagt sin bror Gunder 1 lispund i førnevnte Søegaard. Likeledes skal Gunder Amundsen frelseligen inngå i Skolleborg som ligger i Aremark sogn 1 tønne korn og 3 settinger, i Klemetsby 1 pung og 7 lispund.
    Likeledes skal Anne Amundsdatter frelseligen inngå i Lund som ligger i Rødenes sogn et halvt pund skyld, og i Søby som ligger i Øymark sogn 1 hud, og 4 lispund i Søegaard etter far og mor.
    Likeledes skulle Gunhild Amundsdatter frelseligen inngå i Aamodt som ligger i Vigen og i Hodal sogn 1 tønne korn, og 1˝ setting i Søby, og ˝ pund og 2 lispund i Søegaard.
    Likeledes skulle Tyrri Amundsdatter frelseligen inngå i Anundby 1 tønne korn og 1˝ setting, og ˝ pund i Søby og 2 lispund i Søegaard.
    Fremdeles har de foran nevnte brødre og søsken fått disse etterfølgende jorder og hjemmegaver:
        Først fikk Tord i hjemmegave 1 fjerding i Moum som ligger i Borge sogn.
        Videre fikk Gunder ˝ hud i Kilen som ligger i Øymark sogn.
        I hjemmegave fikk Anne 1 fjerding i skyld i nedre Sandtorp.
        I hjemmegave fikk Gunhild 1 fjerding i Ulleberg som ligger i Ullerød sogn.
        I hjemmegave fikk Tyrri 1 halv hud i Nakkim som ligger i Degernes sogn.
    Dermed ble de venner og vel forlikte på alle sider om foran nevnte jordskifter både med ja og henderband og skulle holder heretter ubrødelig til evindelig eie.
    Til vitnesbyrd om at vi foran nevnte har dette hørt og sett og av flere dannemenn overværet. Dette vitner vi med våre innsegl under.
Actum Anundbye den 20. januar 1589»
(Tords og Gunders segl) - Bygdebokarkivet i Rakkestad. 1

 

  1. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten , side 5-12. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, side 305 og 337. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 548, 586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26