Hansine Kathrine Margarete Berg
1877-1957

>
ff
Johannes Cordia Bech Berg. Født 03.04.1824 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Død 06.12.1882 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt). Styrmand, krydsbetjent, toldassistent.
fm
Marie Vilhelmine Lindholm. Født 02.01.1824 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Død 21.01.1883 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).
mf
Jacob Hendrik Frederik Nielsen. Født 02.01.1823 i Rendsborg, Holstein. Død før 1870. Skræddermester.
mm
Bodil Kirstine Pedersen. Født 25.01.1822 i Hornbæk (Frederiksborg amt).
f
Peder Viggo Berg. Født 05.09.1854 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Død 25.01.1913 i Vor Frelser sogn (København kommune). Parcellist (husmann).
m
Theodora Catharine Caroline Nielsen. Født 13.07.1855 i Helsingør (Frederiksborg amt). Død 04.05.1931 i Timotheus sogn (København kommune).

Hansine Kathrine Margarete Berg. Født 08.11.1877 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt). Død 30.03.1957 i Oslo (OS).
Gift 30.11.1902 i Vår Frelsers kirke, Kristiania (OS) 1 Fredrik Nygaard. Kjelesmed.
Født 25.10.1880 i Kristiania (OS).
Døpt 07.11.1880 i Grønland, Kristiania (OS). 2
Død 19.01.1960 i Oslo (OS).
Begravet 27.01.1960 på Østre Gravlund, Oslo. 3
Lovise Karoline Nygaard. Født 01.05.1903 i Kristiania (OS).
Døpt 24.05.1903 i Grønland, Kristiania (OS). 4
Død 22.05.1912 i Tøyengt. 28, Grønland, Kristiania (OS).
Begravet 30.05.1912 i Grønland, Kristiania (OS). 5
Andrea Viktoria Nygaard. Født 14.09.1904 i Kristiania (OS).
Døpt 06.11.1904 i Grønland, Kristiania (OS). 6
Død 18.05.1991 i Oslo.
Begravet 24.05.1991 i Oslo. 7
Solveig Maud Nygaard. Født 26.11.1905 i Kristiania (OS).
Døpt 21.01.1906 i Grønland, Kristiania (OS). 8
Død 24.01.1988 i Oslo.
Begravet 29.01.1988 i Oslo. 9
Alf Fredrik Nygaard. Elektrikker.
Født 01.12.1908 i Kristiania (OS).
Døpt 10.01.1909 i Grønland, Kristiania (OS). 10
Død 21.01.1974 i Lier (BU).
Begravet 25.01.1974 i Lier (BU). 11

Biografi - Biography

Født 08.11.1877 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).
Døpt 18.04.1878 i Frederiksværk kirke, Vinderød (Frederiksborg amt). 12
Død 30.03.1957 i Oslo (OS).
Begravet 04.04.1957 på Østre Gravlund, Oslo. 13

Levde 1883 i Frederiksværk Købstad, Vinderød (Frederiksborg amt).
Levde fra 1883 til 1888 i Adserbo, Melby sogn (Frederiksværk amt).
Levde 1889 i Sankt Stefan sogn (København kommune).
Levde 1890 i Hellig Kors sogn (København kommune).
Flyttet 01.06.1893 fra Hellig Kors sogn (København kommune) til Kristiania (OS).

  "

  "
Solveig, Andrea, Fredrik, Alf og Kathrine.

    Kathrine ble født i Frederiksværk i 1877:
«Nr. Frederiksværk.
Aar og Datum: 8. November.
Barnets fulde Navn: Hansine Kathrine Margarete Berg.
Daabens Datum enten i Kirken eller Hiemme: 1878. 18 April (Skærtorsdag) i Kirken.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl:
    Maskinarbejder Peter Viggo Berg paa Frederiksværk og
    Hustru Theodora Katharine Karoline Nielsen. 22 Aar.
Faddernes Navn, Stand og Opholdssted:
    Toldassistent Berg og Former Jens Jensen, alle fra Frederiksværk, Hendes Forældre».

    Frederiksværk var i mange år opp til begynnelsen av dette århundre den viktigste delen av Vinderød sogn. Frederiksværk ligger på Nord-Sjelland ut mot Isefjorden overfor Nykøbing.

    «Kokoppe-Indpodnings Attest» ble utstedt for Kathrine i Frederiksværk 25.06.1878.

    Ved folketellingen 01.02.1890 bodde hun hjemme hos sine foreldre i Bangertsgade 82 C, Hellig Kors sogn i København kommune.

    «Hansine Kathrine Margarete» ble konfirmert i Hellig Kors kirke 10.04.1892 av pastor Linnemann. Hennes far var «Maskinarbejder» og familien bodde i Brohusgade 4, 5.

    01.05.1892 bodde Kathrine fortsatt hos sine foreldre i Brohusgade 4, 5. Sal ifølge et registerblad hos politiet i København.

    Folketellingen for Kristiania av 1905 opplyser at Kathrine flyttet fra København til Kristiania 01.06.1893. Hun var da kun 15 år gammel.

    Ved folketellingen for Kristiania i 1900 bodde Kathrine i Carl den XII's gade 9. I leiligheten bodde malermester Theodor Olsen, født 1864 i Romedal, hans hustru Andrea, født 1874 i Romedal og datteren Louise Olsen, født 1897 i Kristiania. Det referes her til Romedal i Hedmark, ca. 15 km. syd-øst for Hamar. Malerlærling Ole Pedersen, født 1884 i Romedal, bodde også i leiligheten. Kathrine var tjenestepike i familien.

    Andrea (Andrea Louise ?) var konsertpianistinne og akkompagnatør. Hennes datter, Louise Olsen, senere gift Pahle, var spillelærerinne. Louises sønn, Bjørn Pahle, har vært norsk turistsjef i København. Jeg lærte selv å spille piano hos Louise Pahle fra da jeg var 7 år, dvs. fra 1944.

    Bjørn Pahle har fortalt om «bestemamma Klem», det har også Andrea, Kathrines datter. «Bestemamma Klem» viser seg å være Wilhelmine Louise* Fridericke, født Nielsen, søster til Kathrines mor. Hun flyttet til Christiania 13.07.1875 og ble norsk statsborger. Senere giftet hun seg med Hans Fedor Klem som kom fra Tyskland 09.09.1884 og som var barbermester. Denne familien bodde i Riddervolds gate 10 B. H. F. Klem hadde sin «Barbér & Frisør» forretning i Stortingsgaten 12, på hjørnet av Rosenkranzsgaten.

    Det fremgår av ovenstående at de to familiene kjente hverandre vel. Dette er sikkert forklaringen til at Kathrines foreldre kunne sende henne til Christiania kun 15 år gammel.

    Da Kathrine giftet seg var hun «Bogbinderske» og bodde fortsatt i Karl XII's gade 7. Det oppgis at hun ble «konfirmeret» i København 10.04.1891, og at hun «sidst gaaet til Alters» samme dag.

  "
Farmor og farfar, trolig fotografert på Lørenskog.

    Kathrine var en meget dyktig sangerinne. Hun sang blandt annet i Operakoret og i Oslo Damekor.

  "
T.v. Med barnebarnet Tore på Lørenskog i 1938. T. h. Bestemor i godstolen slik vi barnebarna best husker henne.

  "
Dødsannonse i Aftempstem 02.04.1957.

    Kathrine («Trine») døde 30.03.1957 og ble begravet på Østre gravlund 04.04.1957. 14

 

 1. Kirkebok Vår Frelsers Kirke (Nå Oslo Domkirke) nr. 33: «D. I Ægdeskab Indtraadte», folio 6, nr. 120.
 2. Kirkebok Grønland nr. 7: «A. Levende Fødte», folio 85, nr. 269. Dåpsattest.
 3. Minnesblad ved begravelsen.
 4. Kirkebok Grønland menighet nr. 14: «A. Levende Fødte», folio 151, nr. 129.
 5. Kirkebok Grønland menighet nr. 16: «E. Døde», folio 215, nr. 64.
 6. Kirkebok Grønland menighet nr. 14: «A. Levende Fødte», folio 225, nr. 256.
 7. Avisannonse, Minnesblad ved begravelsen.
 8. Kirkebok Grønland menighet nr. 14, «A. Levende Fødte», folio 272, nr. 10. Dåpsattest.
 9. Avisannonse, Minnesblad ved begravelsen.
 10. Kirkebok Grønland menighet nr. 14: «A. Levende Fødte», folio 370, nr. 2.
 11. Avisannonse, Minnesblad ved begravelsen.
 12. Kirkebok Vinderød, 1863-91: «Fødte Qvindekiøn», folio 65.
 13. Minnesblad ved begravelsen.
 14. Folketellingen i 1880 for Frederiksværk Købstad, folio 153-154. Optællingsliste for Befolkningen den 1ste Februar 1890 i Staden Kjøbenhavn. Kirkebok Hellig Kors, København, 1892-95: «Konfirmerede Piger», folio 9, nr. 18. Registerblad fra Københavns Politi ført fra 1. mai 1892. Konfirmasjonsattest, vigselattest. Folketellingene for Kristiania i 1900 og 1905. Christiania Adressebok 1911. Bjørn Pahle, Norges Hus, Amager Boulevard 111 B, 2300 S København, telefon +45 32 963250.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-16