Aaste Andersdatter Nord-Moen Nordre
1644?-1716

>
ff
Gunder Andersen Nord-Moen Nordre. Død 1652 på Nord-Moen Nordre (Øvre), Eidsberg (ØF). Odelsbonde.
fm
??? Trondsdatter Massengen.
mf
Helge (Jonsen?) Slitu. Født omkring 1570. Død omkring 1644 på Slitu, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
mm
??? Olufsdatter Torp.
f
Anders Gundersen Nord-Moen Nordre. Død 1662 på Nord-Moen Nordre (Øvre), Eidsberg (ØF). Odelsbonde.
m
Olaug Helgesdatter Slitu. Død 1677 på Nord-Moen Nordre (Øvre), Eidsberg (ØF).

Aaste Andersdatter Nord-Moen Nordre. Født omkring 1644 på Nord-Moen Nordre (Øvre), Eidsberg (ØF). Død 1716 på Sletner, Eidsberg (ØF).
Gift Sebjørn Torersen Nord-Moen Nordre. Født omkring 1643.
Død 1686.
Gift omkring 1687 i Eidsberg (ØF) Størker Larsen Sletner. Odelsbonde.
Født mellom 1636 og 1645 på Aas Vestre, Eidsberg (ØF).
Død 1730 på Sletner, Eidsberg (ØF).
Begravet 06.08.1730 i Eidsberg (ØF). 1
Lars Størkersen Nord-Moen Nordre/Sletner. Gårdbruker.
Født omkring 1687 på Sletner, Eidsberg (ØF).
Død 1744 på Sletner, Eidsberg (ØF).
Begravet 12.11.1744 i Eidsberg (ØF). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1644 på Nord-Moen Nordre (Øvre), Eidsberg (ØF).
Død 1716 på Sletner, Eidsberg (ØF).
Begravet 22.07.1716 i Eidsberg. 3

Flyttet omkring 1687 fra Nord-Moen Nordre (Øvre), Eidsberg (ØF) til Sletner, Eidsberg (ØF).
    Aaste var den eldste datteren, så hun og hennes mann, Sebjørn, var nærmest til å overta Øvre Moen etter morens død.

    Aaste og Sebjørn hadde barna:
Ragnhild, gift med Willum Størkersen Sletner, frivillig skifte 19.07.1741.
Olaug, gift med Truls Torersen Skofterud, død før 1708.
Ca. 1679: Randi, gift med Iver Sjøfarsen Aaser i Askim, død i 1733.
Ca. 1684: Torer, til Østereng, død i 1743, gift med
                           I. Mari Amundsdatter Sandåker i Rakkestad,
                          II. Dortea Rasmusdatter Moseby i Rødenes.

    Da hennes første mann døde, giftet Aaste seg med Størker på nabogården Sletner.

    Aaste og Størker hadde sønnen:
Ca. 1687: Lars, gift med Randi Eriksdatter Mysen.

    Aaste døde i 1716:
«Fer Visit: Mar d 22 Jul Begravet Aaste Andersdatter Størcher Sletner 72 aar gl.»

    Skiftet etter Aaste ble avholdt 14.09.1716:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 6. 1716-19, folio 69a.

    «Janus Colstrup Forordnet Soren Schriver Over Heggen og Frøland fogderie, Amund Hansen Kinistad og Niels Toresen Aas Dragun bønder, Jørgen Christensen Garseg og Joen Andersen Udrings..d paa Soldater Gaard er boende, alle Eedsorne Laugrettis Mænd udj Eidsberg Prestegield, Giør witterligt at Anno 1716 d: 4de Septembr Ware wi efter begiering og Tilkaldelse forsamlede paa Drag. Qvarteret Sletner udj bemt. Eidsberg Sogn for at holde Rigtig Registering, Taxation, sampt Arveskifte og Deeling efter den udj Herren Hensovede Sal: Qvinde Aase Andersdatter, som boede og Døde her ibm I mellem hendis igienlevende Huusbonde Størcker Larsen paa den Eene, og hendes Efterladte børn og børnebørn
    Saa som med første Sebiørn Toresen
        1ste Datter Ragnil Sebiørnsdatter, Ægte gift med Willum Størckersøn,
        2den Datter Olloug Sebiørnsdatter Til ægte Trugels Torsen Skofterud,
            hendes efterladte børn Tor og Sebiørn Trugels Sønner
            første ved 17 aar - Og anden ved 15 aar gammel Umyndige,
        1ste Søn Torer Sebiørnsen Dragun 32 aar gl: og
        3de Datter Randj Sebiørnsdatter
               Til ægte havende Iver Siøfarsen Aaser av Askim Sogn,
    Saa vel som med Jgienlevende mand
        2de Søn Lars Størckersen 29 aar gammel og dragun,
Overværende med faderen Arvingene Paa alle Sider. Og paa de Umyndige børne Børnens vegne deris fader Trugels Torsen Skofterud, var og tilstæde for Quarteret paa Deputationens Vegner veledle og Velbr. Hr. Maior Wittinghof, Saa vel som og Tilstede værende bøydelensmanden Lorentz Jacobsen, med Andre Tilsognende got folck flere.
Befandes da boens Midler og formue som følger efter som blef fremvist og angiven
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 6. 1716-19, folio 71b.

    Det var en omfattende formue som skulle fordeles mellom enkemannen og barna!

    Boets brutto formue - esklusive jordegodset - utgorde 377-1-21 rdr.
    Herfra avgikk 73-1-12 rdr.
    Dette ga 304-0-1 rdr. til fordeling mellom enkemannen og barna.

- Enkemannen tilfalt 152 rdr. 4½ sk.,
- en broderlodd var 43 rdr. 1 mk. 18 2/7 sk. og
- en søsterlodd var 21 rdr. 2 mk. 21 1/7 sk.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 6. 1716-19, folio 71b-72a.

    Jordegodset Angaaende
    Da Eyer Enkemanden hans paaboende Gaard Sletner, som er hovedbøhlet, med underliggende platsen Gislingrud Almarck Skougen Sandbeck som er Enkemandens Endeel fædernes Odel, Endeel Kiøbe og endeel Pandtegods som skylder aarl: Tunge med bøxel - 2 schippd:
    Heller Søndre og Nordre udj Askim Sogn beliggende Odelkiøbt af Signe Morland efter fremvist Skiøde af Dato 1 Martj 1708 fra ... og Tinglyst 29 Martj Samme aar, som skylder aarlig tunge med fuld bøxel - 1 skippd: 15 Lispd:
    Selle i Vang Sogn paa Hedmarken som Sebiørn Torsen den Sal: Kvindes første mand haver Sig til forhandlet Aar 1682 d: 26 January af ... Irgens arvinger for 140 Rd. som siden Efter hans død er delt imellem Encken og børnene, Efter deran Skiftebrevits formeld af Dato 15 Novr 1686. Derefter har Enckens anden ... igienlevende Mand Størcker Larsen udlagt børnene paa Deris arvede parter, som de alle for Skifteretten tilstod ... det alt sammen er frelseligne boet Tilhørende og skylder med bøxel - 1 Skippd: 10 Lispd:
    Asierud udj Trøgstad Sogn beligende Odelkiøbt af Sogne Præsten til Stange Mennighed paa Hedemarken Hr. Niels Pedersen Muller skyldende Tilsammen 1 Skippd: Havermeel som Enkemanden beretter, at hans Søn Willum Størckersen har udlagt de halve Penge for, og derfore og det halve Skippd: Eiende i hvor
...
- Tunge 10 Lispd:

    Øvrrige gårder i sammendrag:
Elleten her i Edsberg Sogn Pantsat udj 9 aar fra ... Skylder Tunge - 10 Lispd:
Brendemoen her i Edsberg Sogn pantsatt ... Skylder Tunge - 10 Lispd:
Langebrekke her i Edsberg Sogn pantsat ... Skylder Tunge med Bøxel 15 Lispd:
Krogfossen her i Edsberg Sogn odelkiøbt fra fogden Christen Wendelboe ...
                  Samme skylder - 5 Lispd:
Kragedal Fossen Under Skofterud her i Eidsberg Sogn ... Skylder Tunge med bøxel - 5 Lispd:
Udj Laugslet i Trøgstad Sogn beretter Enckemanden og Samptlige arvinger at Sterfboen er ejende
                    Tunge med bøxel - 6 Lispd: - som er den Sal: Qvindes sande faderne Odel ...
Udj Neple her i Edsberg Sogn er Sterfboet ejende Tunge med bøxel over samme - 10½ Lispd:

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 6. 1716-19, folio 72b.

    Summa Odel Faste og Pantegods - 8 Skippd: 6½ Lispd:
Hvor af Enckemanden Tilfalder den halve deel som er 4 Skippd: 8½ Lispd:
En broderlod - 1 Skippd: 5 lispd: 6¾ bs:
Een Søsterlod - 12 Lispd: 2 R: 3 6/7 bs:
....». 4

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravne», folio 271.
 2. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravet», folio 174.
 3. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravet», folio 94.
 4. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 6, 1716-1719, folio 69. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 167, 219-220. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 475, 495, 581-582.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26