Augustinus Frantssen Torp
1629?-1689

>
ff
Augustinus Frantzsøn Flor. Født omkring 1540. Død 02.08.1604 på Løken Præstegaard, Løken, Høland (AK). Sogneprest.
fm
Elisabeth Hansdatter. Død før 1610.
   
f
Frantz Augustinussen Torp. Født omkring 1595. Død omkring 1644 på Torp, Hemnes, Høland (AK). Leilending.
m
Giørild Torp.

Augustinus Frantssen Torp. Født omkring 1629. Død 31.08.1689 på Torp, Hemnes, Høland (AK).

Biografi - Biography

Født omkring 1629.
Død 31.08.1689 på Torp, Hemnes, Høland (AK).

    Augustinus bygslet først Syljuaas i Enebakk fra 1657 og bodde her enda i 1664, men flyttet så til Torp i Høland.

    Han var gift med Kjersti Steffensdatter som døde omkring Kyndelsmess (2. februar) 1691. Hun var enke etter Hans Syljuaas i Enebakk og hadde med ham tre barn som levde i 1691: Steffen, Dorte og Johanne.

    Kjersti og Augustinus hadde 2 barn:
Ca. 1661: Hans, på Torp, levde 1690, død før 1715 uten livsarvinger.
Anne, levde 1690, død før 1715.

    Augustinus' endelikt var både tragisk og dramatisk. 31.08.1689 begikk han selvmord «udi raseri og urolige tanker». På bygdetinget, som ble holdt på Rakkestad tingstue en knapp måned senere, fortalte naboene hva som hadde skjedd. Helt fra pinsedagen og hele sommeren igjennom hadde Augustinus ikke vært ved «forstand eller fornufft». Han hadde gått med urolige tanker i hodet og ikke fått «Giort Noget til gafns dend gansche Somer». Hele tiden sto han og så ut av vinduet, for å se om det skulle komme noen for å ta ham. Hans egne folk forsøkte å berolige ham med at ingen ville gjøre ham noe vondt. Til dette svarte han at «de vaar lige saa goede Som de andere, oc Sagde at de vil forræde ham».

    Skiftet etter Augustinus begyntt 10. september samme år og sluttet 07.03.1691. Ved sin død eide Augustinus halve Torp, 1 skippund, men boet var fallitt, så gården ble pantsatt til Per Vinsnes i Fet.

    Datteren Anne etterlot seg datteren Kari Abrahamsdatter, gift med Christian Jonsen, som i 1714 mente seg løsningsberettiget til hele Torp, som konas morfar Augustinus Frantssen og morbror Hans Augustinussen hadde pantsatt. 1

 

  1. Odd Ottesen: Augustinus Frantssøns etterslekt (Del B), NST, Bind XXXVIII 2001, side 33. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 5, side 656-57.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26