Kaare Brynjulf Nygaard
1908-1984
Hovedbokholder.

>
ff
Ole Anton Christensen Nygaard. Født 01.10.1847 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF). Død 21.09.1911 i Kristiania (OS). Overkonstabel.
fm
Anne Lovise Frantsdatter Sandem. Født 26.12.1850 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Død 17.12.1936 i Oslo (OS).
   
f
Olaf Olsen Nygaard. Født 03.10.1885 i Kristiania (OS). Død 02.09.1958 i Oslo (OS). Konduktør / Vognfører.
m
Indiane Elise Buer. Født 21.11.1884 i Tønsberg. Død 1955.

Kaare Brynjulf Nygaard. Født 14.02.1908 i Kristiania. Død 28.12.1984. Hovedbokholder.
Gift Hjørdis Olava Andresen. Født 22.08.1910.
Død 11.04.1974 i Oslo.
Begravet 23.04.1974 i Oslo. 1
Brynjulf Nygaard. Født 28.12.1936 i Oslo.
Død 28.07.1999 i Oslo (OS).
Begravet 04.08.1999 fra Manglerud, Oslo (OS).
Kari Nygaard. Født 19.08.1941.
Sissel Nygaard. Født 09.08.1947.

Biografi - Biography

Hovedbokholder.
Født 14.02.1908 i Kristiania.
Død 28.12.1984.
Begravet 14.01.1985 i Oslo. 2

    "
Hjørdis og Kaare fotografert sommeren 1934.

Ifølge Oslo Adressebok bodde Kaare i General Birchs gate 7 i 1930. Han oppgis å være ansatt i Den norske Bankforening. Han har samme adresse 5 år senere og er da assistent i bankforeningen.

    "
Bildet er tatt i begynnelse av 1930-årene på Nordre Bamsrud i Hærland, Eidsberg. Fotograf er antagelig Kristian Nygaard. Bak: Alf (sønn til Fredrik), Ruth (datter til Maren Ovesdatter Bamsrud), Olaf Nygaard og Mari Heistad (foran Olaf). I midten: Barn, Solveig Ingeborg (antagelig, gift med Kristian), Sverre (antagelig, sønn til Kristian), Hildur (gift med Alf), Else Heistad, Marit (datter til Olaf), Indiane (gift med Olaf), Kathrine (gift med Fredrik), Arne Heistad, Caroline (gift med Hans) og Hans Ovesen Bamsrud. Sittende foran: Frank (gift med Solveig), Solveig (datter til Fredrik), Paul (gift med Andrea), Andrea (datter til Fredrik) og Fredrik Nygaard. Liggende foran: Aslaug (antagelig, datter til Olaf). Hans Ovesen og Maren Ovesdatter var søsken og to av barna til Ove som var sønn til Anne Marie og Frants på Sandem. Fredrik, Olaf og Kristian var brødre og sønner til Anne Lovise som var Oves søster. Else, Arne og Mari Heistad tilhørte en søskenflokk på fire som var pleiebarn hos Hans og Caroline Bamsrud.

Kaare var som sin far en aktiv sanger. Han var mangeårig medlem i mannskoret Samklang, senere også i Håndverkerenes Sangforening. Han hadde flere tillitsverv i forskjellige kor-organisasjoner. Han ble utnevnt til æresmedlem i Oslo Sangerforbund og hadde Norges Landssangerforbunds Hederstegn i gull.

    "
Familien samlet foran «Gamlestua» på Nygaard i 1948: I døren fra venstre: Karoline Nygaard, Gerda Nygaard, Else Synnøve Nygaard og Frank Lorang Fjeldstad. I nest bakerste rad: Paul Edmund Hagå, Fredrik Nygaard, Kristen Nygaard, Kristian Nygaard, Anne Oline Nygaard, Anna Marie Nygaard, Indiane Elise Nygaard, Hansine Kathrine Nygaard, Olaf Olsen Nygaard, Gunnar Feiring (vår sjåfør) og Kaare Brynjulf Nygaard. I mitterste rad: Hildur Nygaard, Solveig Maud Fjeldstad, Hjørdis Olava Nygaard, Helga Sofie Holter, Aslaug Margarete Vossli, Andrea Viktoria Hagå, Gerda Elise Nygaard, Martha Ovidie Kristiansen, Henrik Kristiansen, Odd Julius Kristiansen og Marit Helene Lovise Sletta. I nest fremste rad: Svein Vossli, Bjarne Ivar Nygaard, Alf Fredrik Nygaard, Jens Nygaard, Frøydis Hagå og Einar Holter. I fremste rad: Sissel Nygaard, Brynjulf Nygaard, Bjørn Sletta, Arne Sletta, Tore Nygaard, Kari Nygaard og Per Nygaard.

Kaare var ansatt som hovedbokholder i Den Norske Bankforening hvor han arbeidet i over 50 år. I 1976 mottok han Kongens fortjenestemedalje i sølv.

 

  1. Avisannonse.
  2. Avisannonse.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26