Rønnaug Semb

>
       
   
Gift Otter Gislesen Seim. Leilending.
Død omkring 1620 på Seim, Sør-Odal (HE).
Amund Ottersen Seim/Falla. Leilending.
Født omkring 1614 på Seim, Sør-Odal (HE).

Levde 1590.
Levde fra 1607 til 1660 på Seim, Sør-Odal (HE).
Levde 1672.
    Rønnaug og Otter hadde følgende barn (minst):
Ca. 1607: Christopher, bruker av Garvik i Nord-Odal, gift med Jøran Tostensdatter Nedre Nordset.
Ca. 1614: Amund, bruker av Falla i Fet fra 1663.
Gunner, bruker av Huser i Nes, gift med Ingeborg Toresdatter.
Mari, gift med Gunner Kolbjørnsen Øvre Øyen i Sør-Odal.
Marit, gift med Amund Vestby i Oppstad, Sør-Odal, er bruker der i 1645.

    Etter at Otter døde giftet Rønnaug seg med Hans Christophersen, født ca. 1574 (på Henni og 90 år i 1664). Han overtok som bruker på gården.

    Rønnaug og Hans hadde kun sønnen Otter (ca. 1628-1688) som ble bruker av Henni i Nes på Romerike. Otter giftet seg med Rønnaug Bergersdatter fra Søndre Berg i Nord-Odal, de fikk datteren Mari, gift med Knut Larsen Seim.

    Hans er ført som eier av
      5 lispund i Seim og
    10 lispund i Garvik i Nord-Odal,
i 1623 også av
      5 lispund i Linder i Nord-Odal og
    20 lispund i Løken i Nes.

    "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Oudallenn» Sogn.

    Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser for Øvre Romerike og Solørs fogderi:
«Oudallenn S.
    ....
Hanns Semb,
    Jbid - 1 fxrgh. [fjerding]
    Gaarduig - ˝ pd.
    Linder - 1 fxrgh.
    Løgenn - 1 pd.»

    Senere ble han eier av 30 lispund i Farset i Nes.


    "
Koppskatt 1645, 20 Øvre Romerike (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 1, bilde 1, 2 og 3).

    Koppskatten i 1645 var en engangsskatt som skulle betales av alle over 15 år. Satsen var 8 skilling per person i bonde- og fiskerhushold og 6 sk. for husmenn og håndverkere, mens bygdelensmenn, sogneprester og byborgere skulle gi 1 riksdaler pr. person; byenes borgermestre og rådmenn 1˝ speciedaler, og adelspersoner 6 speciedaler (direktiv fra stattholderen, som ligger som vedlegg til lensregnskap for Lista len 1645).
    «Koppskatten» for Seim i 1645 viser at ingen av «barna» nå bor hjemme:
«Hans Semb, Hans Hustrue, en pige, en dreng,
                     er 1 ort 8 sk.»

    I 1645 oppgis at han hadde blitt eier av 17˝ lispund i Seim, mens Gunner Kolbjørnsen Øvre Øyen eide 2˝ lispund.

    "
Kontribusjonsskatt 1647. Solør, Odal og Nes prestegjeld, Nes prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 4, litra G, bilde 67).

    Skattematrikkelen av 1647 viser imidlertid at prostiet eide halve gården:
«Semb Hanns - 2 pd.
    Den paa bonde bunde 1 pd.
    Proustigodtz 1 pd.
    Huer følger bøxsell med sit.
Pennge 6 dr.»

    Hans flyttet til sin sønn Otter på Henni i 1660, og året etter lå Seim ubrukt.

    I 1662 ble gården overtatt av Lars Nilsen (53 år i 1664) og sønnen hans.

    Rønnaug kunne ikke møte ved grensetvisten mellom Nordset og Os i 1672 på grunn av høy alder. 1

 

  1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 2. Øvre Romerike og Solør fogderi, folio 119. Skattemanntallet av 1647, Solør og Odal fogderi, Oudallenn, folio 67. Birger Kirkeby: Sør-Odal Bygdebok, Gards- og slektshistorie, Bind II, side 491; Bind VIII, side 563.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26