Gunnar Nygård
1897-1997

>
ff
Ole Anton Christensen Nygaard. Født 01.10.1847 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF). Død 21.09.1911 i Kristiania (OS). Overkonstabel.
fm
Anne Lovise Frantsdatter Sandem. Født 26.12.1850 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Død 17.12.1936 i Oslo (OS).
   
f
Martin Nygaard. Født 14.03.1876 på Sandem, Vandogg, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Død 1940 i Oslo (OS).
m
Anna Marie Johnsen. Født 05.12.1866. Død 1951.

Gunnar Nygård. Født 24.12.1897. Død 25.01.1997 i Bærum.
Gift Ellen Kjos. Født 20.01.1905.
Død 14.09.1990.
Begravet 20.09.1990. 1
Knut Amund Nygård. Opplæringsleder.
Født 25.04.1932.
Mette Louise Nygård. Lege (psykiater) og forfatter.
Født 26.03.1935.

Biografi - Biography

Født 24.12.1897.
Død 25.01.1997 i Bærum.
Begravet 31.01.1997.

Gunnar ble ansatt i Telegrafverket 01.12.1924, kort tid før de første prøvesendingene i radio startet i begynnelsen av 1925. Under krigen var han ansvarlig for sendingene til Norge fra USA, han ble kjent som «stemmen fra Boston».

Etter krigen var han ansvarlig for å bygge opp sendingene til nordmenn i utlandet.


    "
Den aller første sendingen. Til venstre: Kong Haakon åpner utenlandsprogrammet 3. januar 1948. Til høyre: Gunnar Nygaard var sjef fra starten til 1965. Her fotografert sammen med Tollef Berg som etter hvert ble sjef i Dagsrevyen.

Her følger historien om «Utenlandssendingen», publisert på NRK's hjemmesider 05.12.2001:
    Den nye kortbølgekringkasteren i Fredrikstad ble offisielt åpnet 03.01.1948. Selv med den lange forhistorien er det denne datoen som regnes som Utenlandssendingens fødselsdag.
    Det skyldes at det alltid tidligere har vært riksprogrammet som ble sendt på kortbølgen fra Norge. Nå fikk man en egen nyhetstjeneste og spesielt tilrettelagte programmer for nordmenn i andre land: "De norske spesialsendingene til nordmenn i utlandet" - innad i huset stort sett bare kalt Kortbølgen.
    Åpningen ble foretatt at HM Kong Haakon VII. Det var taler av telegrafdirektør Rynning-Tønnesen og formannen i NRKs styre, Otto Lous Mohr. Sistnevnte karakteriserte senderen som "det første store overskuddstiltak etter krigen." Den kunstneriske underholdningen stod Kringkastingsorkesteret, Kringkastingens kammerkor, Randi Heide Steen, Alfred Maurstad og Sigurd Hoff for.
    Hvordan var innholdet? Det var nyheter, sportsoversikt, aktuelt, andakt, musikk og foredrag - og "Norges-nytt", dvs. distriksreportasjer. Disse var lagt opp med faste dager for distriksreportasjer fra de forskjellige deler av landet. Søndag Oslo og Østlandet. Mandag Rogaland og Sørlandskysten osv. Reportasjene kom fra NRKs distriktskontorer - men Kortbølgen lagde også noen selv.
    Tønsbergs Blad 4. mars 1948:
    "Nygaard... befinner sig nu i Tønsberg med planer om å lage et 10-15 minutters program herfra under motto Tønsberg i dag, det første virkelige program av denne art. Hr. Nygaard farter ikke rundt med kringkastingsbil eller lignende, og vi kan vel si at hans besøk finner sted i egenskap av radiojournalist. Programchefen har nemlig gjort den erfaring at det lokale stoff er av uhyre interesse for alle, særlig den farende nordmann, og det er om å gjøre å presse mest mulig inn i kvarterets ramme. Igjennem samtaler med byens menn sikrer han sig det tverrsnitt av dagens Tønsberg han vil bygge sin reportasje over, og vi tviler ikke på at Tønsbergs presentasjon i Fredrikstad-senderen vil bli slik at den er vel verd en våketime selv for oss som daglig tråkker byen rundt."
    To ganger i uka ble "Postkassa" sendt. Gunnar Nygaard uttrykte bekymring for at så mange ønsket "banale musikkstykker" og ble glad da det viste seg at mange sjøfolk faktisk ønsket klassisk musikk. "Postkassa" var den eneste programposten der det kunne brukes utenlandsk musikk, ellers var det bare norsk.
    Etterhvert kom det flere antenner på plass, slik at man kunne nå fram til nye deler av verden. Også til norske hvalfangere i sørishavet. Rapportene fra hvalfangerne begynte å komme. Det flytende kokeriet "Thorshammer" meldte at de hørte alle sendingene godt, og "Kosmos IV" takket for referatene fra Holmenkollrennet og skøyteløpene i Trondheim. Programmet ble overført til hele skipet gjennom høytalerne ombord. "Kosmos III" meldte fra iskanten at de hørte programmene bra, men at de av og til ble forstyrret av noen siamesiske sendinger. Redaksjonen i Oslo svarte med å sende en foredragsserie om hvalbiologiske emner.
    Sjøfolk var selvsagt en prioritert gruppe helt fra starten. Hver tirsdag ble programposten "Helsa til sjøs" sendt. Det var helseundervisning pr. radio, arrangert i samarbeid med helsedirektør Karl Evang. Det var kort vei til Helsedirektoratet. På denne tiden holdt Helsedirektoratet til i en fløy på NRK-huset.
    En kaptein som ble intervjuet i 1949 sa det slik: "Siden vi har fått denne kortbølgesenderen er livet ombord helt forandret for oss som reiser i langfart. Før hadde vi mange ensomme og kjedelige stunder, men nå kan vi få ferske nyheter og god, norsk underholdning direkte hjemmefra gjennom kortbølgesenderen. Og mannskapet - det går bare og gnåler på kjenningsmelodien hele dagen."
    Det ble tidlig etablert et samarbeid med sjømannsorganisasjonene og med Velferdsrådet for handelsflåten, som det het den gang. Her var sjømannsidretten et sentralt tema. I 1950 var det 600 fotballag på norske skip. Likeså fikk Sjømannsmisjonen fast plass i sendingene. Hver fredag kom de med nyheter fra sine stasjoner rundt om i verden.
    Relativt snart etter starten fikk Kortbølgen etablert en ordning der hvert norsk skip betalte en lisens på 20 kroner pr. år til avdelingen, uansett hvor mange mottakere de hadde ombord. I 1952 kom det inn litt under 50.000 kroner i slik lisensavgift. Den gikk inn i Kortbølgens driftsbudsjett, som forøvrig ble finansiert av den ordinære radiolisensen.
    I 1949 var det 7000 norske hvalfangere og 30.000 sjøfolk i utenriksfart.
    Copyright NRK © 2001

01.12.1964 ble Gunnar hedret med St. Olavsmedaljen.


    "
«Trion» fra familjefesten paa Nygaard sommeren 1950. Frank, Gunnar og Fredrik spiller, Kristian synes oppe til venstre i bildet.

Som pensjonister var Gunnar og Ellen i 1965 og 1966 først i Hong-Kong ca. ett år, deretter 4 måneder i Kobe, Japan, før de kom tilbake til Hong-Kong i ytterligere nesten 8 måneder. De arbeidet da som assistenter i de respektive sjømannskirkene.

Gunnar og Ellen arbeidet også aktivt med å tale inn bøker på lydbånd til bruk for blinde.

Ved hans 70-årsdag sto følgende i «Fædrelandsvennen» 22.12.1967:
«Tidligere sjef for de norske kortbølgesendingene til nordmenn utenfor landets grenser, Gunnar Nygård, fyller 70 år på julaften.
Nygård er født i Oslo, men har ellers hatt tilholdsssted en rekke steder. En viss tilknytning har han også hatt til Sørlandet, idet han fra 1916 til 24 bl.a. virket i Telegrafverket både i Arendal og Flekkerøy radio. Fra 1925 var han fullmektig ved kontrollen i Norsk Rikskringkasting, Oslo.
Under krigen var han ansvarlig for de norske kortbølgesendingene fra U.S.A., først over stasjonen WRUL i Boston, senere som sjef for den norske seksjonen av Office of War Information i New York. Etter hjemkomsten i desember 1945 var han ved forskjellige avdelinger i NRK. Han ble sjef for kortbølgeradioen fra prøvestarten i 1947 til han gikk av med pensjon 1/1 1965. Han innehar NRK's gullmedalje og St. Olavs medaljen».

Gunnars 99-års dag ble feiret i god gammel stil, med nærmeste familie og gode gamle venner tilstede - på selveste julaften.

Han døde i januar 1997, 99 år og 1 måned gammel. Døden kom stille og fredelig etter gradvis å ha blitt svekket av dårlig hjerte, i de siste ukene.

Ved begravelsen var bl.a. mange fra NRK - Norsk Rikskringkasting - tilstede. Gunnar var æresmedlem i Veteranklubben, Kringkastingens pensjonistforening.

 

  1. Avisannonse.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26