Truls Bølstad
-1599?
Odelsbonde, lensmann.

>
       
   

Truls Bølstad. Død omkring 1599 på Bølstad, Røyken (BU). Odelsbonde, lensmann.
Gift .
??? Trulsdatter Bølstad.

Biografi - Biography

Odelsbonde, lensmann.
Død omkring 1599 på Bølstad, Røyken (BU).

    O. Rygh skriver om Bølstad i «Norske Gaardnavne»:
Gård nr. 85, Bølstad, «at Bølastadom» i 1409 (DN V 462), «a Bølestadum» i 1410 (DN IV 780), «a Bœlœstadom» i 1414 (DN V 507), Bølestad i 1528 (NRJ IV 91), [Bølesta i 1542 (NRJ IV 573)], Bøllestadt i 1578 (OC. 32), Bølstad i 1593, Bøllstad i 1617 og Bølstad i 1723 (2 Opsiddere).
    «Samme Navn i Aas GN. 58 (i Bølastadum RB. 139) og i Skogn GN. 67,1 (af Bølastadom AB. 22). Navnet er hidtil ikke blevet forklaret. Første Led synes dog at maatte være Gen. Flt. af b&bmoe;li n., der i Navne oftere bruges i Betydningen «Opholdssted for vilde Dyr, Leie, Rede» (Indl. S. 46). Rigtignok sammensættes -staðir forholdsvis sjelden med Ord af lignende Betydning.»

    "

    Truls ble ifølge Røykens Historielags årbok 2006 født på Bølstad.

    Han var lensmann i Røyken.

    Truls døde på Bølstad omkring 1599.

    Han hadde antagelig minst to døtre:
En datter, mor til Guri Lauritsdatter og antagelig gift med Laurits Vear.
Dorthe, gift med Tallak Engebretsen Myhre, død på Myhre efter 1624.

    Guri var gift med Amund Bjørgulfsen Nordre Hallangen i Frogn.

    Dorthe og Tallik bodde på Bølstad til de overtok Myhre etter hans far. I 1615 står Tallak Bølstad som eier av 6 lispund korn i Landfald i Lier. I 1624 eide Dorthe 6 lispund korn i samme gård.

    "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Røgenn Sogenn».

    Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser for Bragernes fogderi:
«Røgenn Sogenn.
Jordeigendis Bønder.
    ....
Doreth Bøelstads Guods
  wdj Landfald i Lier - 6 lißpd Kornn.».

    "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1626 - «Røggenn Souggen».

    Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1626 viser for Bragernes fogderi:
«Røggen Souggen.
Jordeigendis Bønder.
    ....
Doreett Thrugalsdaatter tilhollendes paa
    Bølstad; Wdj Landfald - 6 Lißpund Kornn,
        Deraff til Roeßtieniste 5½ mk. 8½ sk.
        Och Aarigtt geltt - 3 Sk.»

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Bøelstad.
  Tillkommer lesmesteren i Christiania 1½ pd. salt.
  Er tunge 1 pd. 4 lb.
Med bøxsell.» 1

 

  1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 10a. Bragenes fogderi 1624, folio 570; 10b. Braggenes fogderi 1626, folio 604. Skattemanntallet av 1647, Bragernes fogderi, Røggenn [Røyken] prestegield, folio 43. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 549, 584. Røyken Historielags årbok 2006. http://www.lier.kommune.no/liers-historie/store_landfall.htm

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26