Borger Hoie Nordre

Gårdbruker.

>
       
   
Gift .
Baard Borgersen Brødremoen Vestre. Gårdbruker.

Biografi - Biography

Gårdbruker.

Levde 1562 på Hoie Nordre, Eidsberg (ØF).
    Borger var antagelig far til Baard Borgersen

    Nord-Hoie var krongods fra før 1600, men hvordan gården kom under kronen er ikke kjent.
    En mulighet kan være at den ble inndratt for et større brotsverk, og da ligger det nær å tenke på Borger Hoie som levde i midten av 1500-åra. Han hadde benyttet seg av skriveren Peder Brun på Vestre Haga til å forandre et gammelt pergamentsbrev for å tilvinne seg eiendom ved å lage ny tekst,
  «hvad hannom godt tøchte»,
    men med de gamle seglene i behold. Borger måtte tilstå at det hang slik sammen og fikk følgende dom i 1562:
  «Blev derpå så for rette avsagt, at fornevnte Borger Hoie dermed skal ha forbrutt under Kongen og Norges krone alt så meget odelsgods som han nu eiendes var, fra seg og alle sine arvinger, til kronen til evig eiendom; sammeledes sin hals og boslodd til sitt herskap på Kongens vegne, uten Kongen vil bedre gjort have, da fare han som loven sier i ubotesmålom.» (DN XIII 719, lagmannsdom i Oslo 27.07.1562.)
    Hva Borger eide, er ikke nevnt, men det er mulig det var Nord-Hoie, som i de følgende hundre årene var krongods, og dessuten «Stensrud Ødegaard der underliggende.»

    Peder Brun ble ført til Akershus av futen i Heggen og Frøland, Hans Fynbo, og etter dom av lagmannen i Oslo, Pros Lauritsen, ble Peder Brun hengt for sin bedrift. 1

 

  1. Gårdshistorie for Eidsborg og Askim, Bind I, side 558-559, 569-570, 697.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26