Johanne Andersdatter Sæther Søndre

>
       
   
Gift Ole Olsen Sæther Søndre.
Gift Iffuer Sjøfarsen Sæther Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1570.
Død 1646 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 06.01.1647 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Olluff Iffuersen Sæther Søndre/Aaser Søndre. Gårdbruker.
Født omkring 1600 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).

Biografi - Biography

Uforsket i Sæther, Båstad.

Levde 1585.
Levde fra 1645 til 1647 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Det fremgår av skiftet etter Iffuer 15.03.1647 at hennes far het Anders. Der oppgis også at hun tidligere hadde vært gift med Olle Olsen:
    «Da schulle Johane Anderßdaters Børn
    som Hun hafde med Hindis Sahl. første Mannd Olle Olßenn».

    26.09.1660 gikk Gudmund Busterud til sak mot Johannes og Iffuers sønn, Olluff, for et skiftebrev etter Gudmunds farfar, Ole Setter. Olluff Aasers far, Iffuer Setter, var «fierholdsmand» for Gudmunds far og søsken. Det ble fremlagt avkall for arv datert Setter 03.04.1620 fra Oluf Olufsen Flotten og Siver Baadstad til Iffuer Setter (HF tingbok nr. 3, folio 58b).

    Ved en ekstrarett i Trøgstad tinglyst 12.06.1669 ble det avholdt en rettssak mellom Gudmund Busterud og Ole Aaser av Askim. Saken gjaldt noe kopper, to kjeler, som Gudmund og hans medarvinger skulde tilkomme i arv etter deres salige «Beste Moder S: Johanne Iffuer Setteris». Vitner sa imidlertid at kopperet var blitt stjålet mens Johanne enda levde (HF tingbok nr. 10, folio 42a-46b).

    Av ovenstående bør man kunne dra følgene sluttsatser:
Gudmunds farfar, Ole Setter, hadde vært gift med Johanne. Etter at Ole døde, giftet Johanne seg så med Iffuer. Ole og Johannes barn, «Gudmunds far og søsken», dvs. Oluf Olufsen Flotten og Siver Baadstad, var mindreårige da Ole døde, og Iffuer ble oppnevnt som «fierholdsmand», dvs. verge for barna.

    Olluff Iffuersen, sønnen til Iffuer og Johanne, ble som skikk og bruk var, oppkalt etter Johannes første mann, Ole Olsen Seter.

    Ole Seter var antagelig identisk med den Ole som i 1593 brukte Nordre Sæther i Baastad. En Ole brukte samme år Flotten, muligens var dette samme mann. Johan Garder har hevdet (1956) at Ole som i 1593 satt på Nordre Sæther trolig var identisk med Ole Gunnarsen, som bodde på denne gården i 1578 og som var gift med en datter til den tidligere oppsitteren Tore Grimsen og hans hustru Elin.

    Johanne levde enda i 1645, da hun oppføres i «Koppskatten» og i 1647 da det skiftes etter Iffuer.

    Det ser ikke ut til at Johanne er gravlagt i Trøgstad, så hun flyttet antagelig til sønnen Olluff på Aaser i Askim. 2

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 69.
  2. Tingbok Heggen og Frøland nr. 10, 1669, folio 42a - 46b. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 698. Sten Høyendahl: Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods, NST Bind XXXIX (2003), side 170-171.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26