Rolf Aslachsen Egeberg Nordre/Aaser Søndre
-1629?
Odelsbonde.

>
       
   

Rolf Aslachsen Egeberg Nordre/Aaser Søndre. Død omkring 1629 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Odelsbonde.
Gift Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre. Død 1670 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Død omkring 1629 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Flyttet 1624 fra Holt, Enebakk (AK) til Aaser Søndre, Askim (ØF).
    Rolf var eldste sønn til Aslach Rolfsen Aslerud/Nordre Egeberg og hans hustru som var datter til Truls Colbiørnsen Nordre Egeberg.

    Rolf og Birgitte bodde først på Holt, Enebakk.


    "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Aschimb Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «OdellsBønnder aff Aschimb Prestegielld, Angiffuett deris Odell och Pannttegoeds, som de ere Eigennde och Raadigh, Som effterfølger:
    ....
Rollff Aaßer, eger
    Wdj Aaßer - odellsgoeds - 1 pd 1 fxrg: [fjerding]
    Wdj Eigh - odell oc pantegs: - 1 fxrg:
    Wdj Huuer - odellsgoeds - ½ fxrg:
    Wdj Skioldenn - odelsgoeds - 1 lpd
    Wdj Bollstad i Aas Sogen - panndtegoeds - ½ pd
    Wdj Løgenn i Krogstadsogen - odellsgoeds - 15½ lpd».

I 1624 overtar Rolv på Søndre Aaser. Han har, som sine svigerforeldre, også en lykkelig hånd hva gods angår, det øker fra år til år. Nytt er «Løggen», 16 lispund, som nevnes i 1624, da han eier i alt 4 skippund 3½ lispund 1½ remol. Euindsrud, Glemminge, kommer igjen i 1626, nå med 10 lispund, dertil kommer Findsrud, Trøgstad, og Fischerud, Trøgstad. Det året beløper hans samlede jordegods seg til 5 skippund 12 lispund.

    Rolf døde mens barna, Amund og Aslach, var ganske små. 1

 

  1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 518. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 334-336. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 332-334.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26