Torchild Agnes
-1612?
Odelsbonde.

>
       
   

Torchild Agnes. Død omkring 1612 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
Gift .
Effuen Torchildsen Agnes. Odelsbonde.
Død omkring 1628 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Død omkring 1612 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).

Levde 1578.
Levde 1593 på Agnes, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Torchild nevnes i en skatteliste for bygningsskatten i 1593.

    "
Landskatt Mikkelsmesse 1612, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 31, legg 4, litra 23, bilde 10).

    Landskatten til Mikjelsmesse i 1612 viser:
«Jordeigendis Bønder i forn. Trøgstad Prestegield.
Torckild Augnes
    I Drambstad ibid - 1 phd. 4 lispd.
    I Gillingsrud ibid - 2 lispd.
    I Venneuold i Enback Sogen - 9 lispd.
    I By i Fett Sogen - 1 fær.
    I Hobbell i Askim Sogen - 3 lispd.
    I Radderud ibid - 6˝ lispd.
Er guetz 2 phd. 1 fær. 15 lispd.
    Der af giffuer 11 dr. 3 mark 7 sk.».

    Landsskylden til gården Radderud, Askim, var 1 skippd. Tunge ved begynnelsen av 1600-tallet. Landsskattelisten i 1612 viser at Torchild Augens i Trøgstad eier 6˝ lispd. i Radderud, altså omtrent 1/3 av gården. Sæbiørn som brukte Radderud eide antageligvis resten av gården.

    "
Landskatt Mikkelsmesse 1613. Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 34, legg 2, litra 10, bilde 10).

    Året etter er Torchild Agnes død, hans jordegods føres som uskiftet:
«Jordeigendis Bønder i forn. Trøgstad Prestegield.
Uskifte Guotzs Efter Torchild Augness
    I Dramstad ibid - 1 Skpd 4 Lispd.
    I Gillingsrud ibid - 2 Lispd.
    I By i Feet Sogenn - 1 fær.
    I Hobbell i Aschim Sogen - 3 Lispd.
    I Radderud ibid - 7 lispd.
Er Guotzs 2 phd. 1 fær. 10 lisphd.
    der aff giffuett 1 dr. 3 mark 7 sk.».

    Hverken Torchild, Effuen eller Aslach eide noe i Agnes. Her var de leilendinger. 1

 

  1. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 414.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26